Tin chi tiết

Thứ năm, 10:25 | 13/09/2018 GMT+7
Thực hiện các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện về mục tiêu đảm bảo thực hiện kế hoạch, thu, chi tài chính năm 2015...
 

Thông tin văn bản số: 1229/HVCTKV I

Số ký hiệu 1229/HVCTKV I
Tên văn bản
Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch - tài chính năm 2015
Ngày ban hành 23/6/2015
Ngày hiệu lực 23/6/2015
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Học viện Chính trị khu vực I Đoàn Minh Huấn Giám đốc
Tệp đính kèm

fileCV 1229/HVCTKV I
 

   

 

KHTV