Tin chi tiết

Thứ ba, 08:58 | 06/10/2015 GMT+7
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao độnga

 

Thông tin văn bản số: 23/2015/TT-BLĐTBXH

 

Số ký hiệu 23/2015/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện một số điều lệ về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Ngày ban hành 23/6/2015
Ngày hiệu lực 23/6/2015
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ LĐTBXH Phạm Minh Huân Thứ trưởng
Tệp đính kèm

fileTT 23/2015/TT-BLĐTBXH

   

 

Tin mới
Tin cũ