Tin chi tiết

Thứ năm, 08:48 | 31/08/2017 GMT+7

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC THEO TIÊU CHUẨN ISO CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ 

 

TT

Nội dung

(Tên quyết định/quy trình/tài liệu)

Mã số

Mô tả

(tải về)

Biểu mẫu

1

Quyết định số 19 ngày 05-03-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng ISO trong cơ quan hành chính

QĐ19

Chi tiết

 

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008

TCQG

Chi tiết

 

3

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO

HTQLCL

Chi tiết

 

4

Quyết định số 2265 ngày 19-12-2014 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Kế hoạch - Tài vụ

QĐ2265

Chi tiết

 

5

Quyết định số 97 ngày 15-01-2015 về chế độ làm việc của phòng Kế hoạch - Tài vụ

QĐ97

Chi tiết

 

6

Mục tiêu chất lượng kế hoạch - tài chính năm học 2015-2016

MTCL

Chi tiết

 

7

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng kế hoạch - tài chính năm học 2015-2016

KHTH

Chi tiết

 

8

Bản mô tả vị trí việc làm phòng Kế hoạch - Tài vụ

BMTVTVL

Chi tiết

 

9

Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ

QT.01.KHTV

Chi tiết

Tải về biểu mẫu 1

Tải về biểu mẫu 2

Tải về biểu mẫu 3

10

Quy trình quản lý tài sản

QT.02.KHTV

Chi tiết

Tải về biểu mẫu

11

Quy trình lập dự toán

QT.03.KHTV

Chi tiết

Tải về biểu mẫu

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  16

Hôm nay:  616

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22401