Tin chi tiết

Thứ năm, 08:49 | 31/08/2017 GMT+7

 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

STT

Tên văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan

 ban  hành

Tải về

1

Quyết định số 1179/QĐ-HVCT-HCKV I ngày 1/10/2013 của Giám đốc Học viện về việc ban hành hướng dẫn một số quy trình và thủ tục thanh toán tài chính tại Học viện (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

01/10/2013

Học viện CTKVI

Tải về

2

Quyết định số 1399/QĐ-HVCTKV I ngày 19/9/2014 của Giám đốc Học viện ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-10-2014)

19/09/2014

Học viện CTKVI

Tải về

3

Quyết định số 1732/QĐ-HVCTKV I ngày 5/11/2014 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

05/11/2014

Học viện CTKVI

Tải về

4

Quyết định số 2179/QĐ-HVCTKV I ngày 24/9/2015 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

24/09/2015

Học viện CTKVI

Tải về

5

Quyết định số 1334/QĐ-HVCTKV I ngày 3/7/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

03/07/2015

Học viện CTKVI

Tải về

6

Quyết định số 2148/QĐ-HVCTKV I ngày 1/12/2014 của Giám đốc Học viện về việc sử dụng tiết kiệm điện trong Học viện Chính trị khu vực I (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

01/12/2014

Học viện CTKVI

Tải về

7

Quyết định số 2168/QĐ-HVCTKV I ngày 4/12/2014 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Học viện Chính trị khu vực I (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

04/12/2014

Học viện CTKVI

Tải về

8

Quyết định số 84/QĐ-HVCTKV I ngày 14/1/2015 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định hướng dẫn lập dự toán thu – chi hoạt động hàng năm  của Học viện Chính trị khu vực I (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

14/01/2015

Học viện CTKVI

Tải về

9

Quyết định số 1425a/QĐ-HVCTKV I ngày 26/9/2014 của Giám đốc Học viện về việc hướng dẫn quy trình và mức thu kiểm tra, học, thi, bảo vệ lại và bổ sung

26/09/2014

Học viện CTKVI

Tải về

10

Quyết định số 1670/QĐ-HVCTKV I ngày 7/8/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định mức thu học phí đối với hệ đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2015 - 2016

07/08/2015

Học viện CTKVI

Tải về

11

Quyết định số 513/QĐ-HVCTKV I ngày 01/04/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định mức thu học phí gia hạn thời gian học và bảo vệ luận văn Thạc sĩ

01/04/2015

Học viện CTKVI

Tải về

12

Quyết định số 1113/QĐ-HVCTKV I ngày 29/5/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định mức thu tiền học chuyển đổi đợt 1 năm 2015

29/05/2015

Học viện CTKVI

Tải về

13

Công văn số 1922/HVCTKV I-KH-TV ngày 27/8/2015 của Giám đốc Học viện về việc hướng dẫn chế độ thanh toán của giảng viên trong năm học 2015 - 2016

27/08/2015

Học viện CTKVI

Tải về

14

Công văn số 1791/HVCTKV I-KH-TV ngày 20/8/2015 của Giám đốc Học viện về việc hướng dẫn chế độ thanh toán hội đồng bảo vệ các hệ lớp năm học 2015 - 2016

20/08/2015

Học viện CTKVI

Tải về

15

Công văn số 695/HVCTKV I-KH-TV ngày 23/09/2015 của Giám đốc Học viện về việc thực hiện chế độ chi hỗ trợ vượt giờ giảng viên

23/09/2015

Học viện CTKVI

Tải về

16

Công văn số 2154/HVCTKV I-KH-TV ngày 03/12/2014 của Giám đốc Học viện về việc hướng dẫn các biểu mẫu thanh toán, cập nhật văn bản chế độ chính sách tài chính

03/12/2014

Học viện CTKVI

Tải về

17

Công văn số 2165/HVCTKV I-KH-TV ngày 23/09/2015 của Giám đốc Học viện về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách cuối năm 2015

23/09/2015

Học viện CTKVI

Tải về

18

Hướng dẫn ngày 18/02/2014 của Giám đốc Học viện về việc đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

18/02/2014

Học viện CTKVI

Tải về

19

Thông báo số 2006/TB-HVCTKV I ngày 8/9/2015 của Giám đốc Học viện về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

08/09/2015

Học viện CTKVI

Tải về

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  15

Hôm nay:  587

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22373