Tin chi tiết

Thứ năm, 08:49 | 31/08/2017 GMT+7

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THANH TOÁN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI VỤ

 

STT

Tên quy trình

Mã số

Mô tả

(tải về)

Biểu mẫu Excel

Biểu mẫu Word

 

Nội dung của quy trình thanh toán và quản lý chứng từ

 

 

 

 

1

Quy trình tạm ứng

QT.01.KHTV

Chi tiết

Download

Download

2

Quy trình thanh toán hoàn ứng và thanh toán

QT.02.KHTV

Chi tiết

Download

Download

3

Quy trình thanh toán công tác phí

QT.03.KHTV

Chi tiết

Download

Download

4

Quy trình thanh toán tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm

QT.04.KHTV

Chi tiết

Download

 

5

Quy trình thanh toán khen thưởng

QT.05.KHTV

Chi tiết

Download

Download

6

Quy trình thanh toán chế độ thai sản, đau ốm

QT.06.KHTV

Chi tiết

Download

Download

7

Quy trình thanh toán làm ngoài giờ

QT.07.KHTV

Chi tiết

Download

Download

8

Quy trình thanh toán dạy vượt giờ; tiền giảng dạy; mời giảng

QT.08.KHTV

Chi tiết

Download

Download

9

Quy trình thanh toán phục vụ giảng dạy gián tiếp của khối hành chính

QT.09.KHTV

Chi tiết

Download

Download

10

Quy trình thanh toán các khoản sinh hoạt phí, trợ cấp cho học viên

QT.10.KHTV

Chi tiết

Download

 

11

Quy trình thanh toán thù lao xây dựng các đề án, chiến lược

QT.11.KHTV

Chi tiết

Download

Download

12

Quy trình thanh toán xây dựng trương trình, biên soạn giáo trình

QT.12.KHTV

Chi tiết

Download

Download

13

Quy trình thanh toán hội nghị, hội thảo

QT.13.KHTV

Chi tiết

Download

Download

14

Quy trình thanh toán đoàn ra, đoàn vào

QT.14.KHTV

Chi tiết

Download

Download

15

Quy trình thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học

QT.15.KHTV

Chi tiết

 

Download

16

Quy trình thanh toán mua sắm công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm

QT.16.KHTV

Chi tiết

Download

Download

17

Quy trình thanh toán mua sắm và sửa chữa tài sản cố định

QT.17.KHTV

Chi tiết

Download

 

 

Kế hoạch - Tài vụ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  16

Hôm nay:  615

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22400