Tin chi tiết

Thứ năm, 08:49 | 31/08/2017 GMT+7

 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH ĐẢNG

 

STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban  hành

Tải về

1

Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 ban hành Quy định về chế độ đảng phí (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-04-2011)

28/12/2010

BCHTW

Tải về

2

Công văn số 141-CV/VPTW/nb ngày 17/03/2011 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 342-QĐ/TW về chế độ đảng phí (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-04-2011)

17/03/2011

VPTW

Tải về

3

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/05/2012 về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở (có hiệu lực thi hành từ ngày 30-05-2012)

30/05/2012

BCHTW

Tải về

4

Hướng dẫn số 21-HD/VPTW ngày 04/03/2013 hướng dẫn một số điểm quy định cụ thể về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở trong nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 04-03-2013)

04/03/2013

VPTW

Tải về

5

Quy định số 39-QĐ/VPTW ngày 04/09/2014 về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (có hiệu lực thi hành từ ngày 04-09-2014)

04/09/2014

VPTW

Tải về

6

Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/05/2004 về thể thức văn bản của Đảng (có hiệu lực thi hành từ ngày 28/05/2004)

28/05/2004

VPTW

Tải về

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  16

Hôm nay:  614

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22399