Tin chi tiết

Thứ năm, 08:51 | 31/08/2017 GMT+7
Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 – 2021...

 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

(Ban hành tháng 10, 11, 12 năm 2015)

 

STT

Tên văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan

 ban  hành

Tải về

1

Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 – 2021 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-12-2015)

02/10/2015

Chính phủ

Tải về

2

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lực chọn nhà thầu (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-12-2015)

26/10/2015

Bộ trưởng Bộ KHĐT

Tải về

3

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-12-2015)

27/10/2015

 

Bộ trưởng Bộ KHĐT

Tải về

4

Quyết định số 4939/QĐ-HVCTQG ngày 16/11/2015 của Giám đốc Học viện CTQGHCM về việc ban hành định mức thu học phí từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2016 – 2021

16/11/2015

GĐ HVCTQG HCM

Tải về

5

Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (QĐ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016)

17/11/2015

Thủ tướng CP

Tải về

6

Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐ-TBXH ngày 20/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 68 về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo  (QĐ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016)

20/11/2015

Liên Bộ BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

Tải về

7

Quyết định số 5256/QĐ-HVCTQG ngày 01/12/2015 của Giám đốc Học viện về việc Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học có sử dụng ngân sách (QĐ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

01/12/2015

GĐ HVCTQG HCM

Tải về

 

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  18

Hôm nay:  4124

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  41344