Tin chi tiết

Thứ năm, 08:51 | 31/08/2017 GMT+7
Quyết định số 2309/QĐ-HVCTKV I ngày 13/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định mức thu tiền học bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2015

 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

(Ban hành tháng 10, 11, 12 năm 2015)

 

STT

Tên văn bản

Ngày

ban hành

Cơ quan

 ban  hành

Tải về

1

Quyết định số 2309/QĐ-HVCTKV I ngày 13/10/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định mức thu tiền học bổ sung kiến thức đợt 2 năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

13/10/2015

Học viện CTKVI

Tải về

2

Công văn số 2332/HVCTKV I-KH-TV ngày 16/10/2015 về việc hướng dẫn các quy trình thanh toán, cập nhật văn bản chế độ chính sách tài chính

16/10/2015

Học viện CTKVI

Tải về

3

Công văn số 2536/HVCTKV I-KH-TV ngày 29/10/2015 về việc hướng dẫn thanh toán các hợp đồng thỉnh giảng

29/10/2015

Học viện CTKVI

Tải về

4

Quyết định số 2591/QĐ-HVCTKV I ngày 06/11/2015 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi, bổ sung Điều 38 của Quy chế chi tiêu nội bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

06/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

5

Công văn số 2630/HVCTKV I-KH-TV ngày 11/11/2015 về việc hướng dẫn thanh toán đối với giảng viên của Học viện giảng dạy các hệ lớp được chi trực tiếp

11/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

6

Công văn số 2593/HVCTKV I-KH-TV ngày 09/11/2015 về việc tăng cường sử dụng tiết kiệm điện, nước của Học viện

09/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

7

Công văn số 2735/HVCTKV I-KH-TV ngày 18/11/2015 về việc quy định mức thu học phí gia hạn thời gian học và bảo vệ luận văn thạc sĩ

18/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

8

Công văn số 804/HVCTKV I-KH-TV ngày 23/11/2015 về việc thực hiện mức thu học phí đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

23/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

9

Công văn số 2772/HVCTKV I-KH-TV ngày 24/11/2015 về kinh phí ôn thi tuyển sinh đầu vào cao học đợt 2/2015

24/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

10

Quyết định số 2797/QĐ-HVCTKV I ngày 30/11/2015 của Giám đốc Học viện về việc quy định mức thu kinh phí học bổ sung, học lại được tổ chức học ghép vào các lớp cao cấp lý luận chính trị (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

30/11/2015

Học viện CTKVI

Tải về

11

Công văn số 2816/HVCTKV I-KH-TV ngày 01/12/2015 về việc thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản dịp cuối năm tài chính 2015

01/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

12

Quyết định số 2815/QĐ-HVCTKV I ngày 01/12/2015 của Giám đốc Học viện về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký)

01/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

13

Công văn số 2844/HVCTKV I-KH-TV ngày 03/12/2015 về việc hướng dẫn thực hiện thanh toán chuyển khoản chế độ tiền họp của Học viện (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016)

03/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

14

Công văn số 2857/HVCTKV I-KH-TV ngày 04/12/2015 về việc hướng dẫn kiểm kê tài sản năm 2015

04/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

15

Quyết định số 2885/QĐ-HVCTKV I ngày 08/12/2015 của Giám đốc Học viện về việc bổ sung chi hỗ trợ tiền tự túc phương tiện và tiền ăn cho giảng viên mời giảng dạy các chuyên đề khối kiến thức thứ tư chương trình CCLLCT (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-12-2015)

08/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

16

Công văn số 2898/HVCTKV I-KH-TV ngày 10/12/2015 về việc thực hiện các chế độ thanh toán của cán bộ, viên chức, giảng viên dịp cuối năm tài chính 2015

10/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

17

Công văn số 2844/HVCTKV I-KH-TV ngày 03/12/2015 về việc thực hiện thanh toán qua tài khoản của cá nhân (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016)

23/12/2015

Học viện CTKVI

Tải về

 

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  24

Hôm nay:  4057

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  41278