Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ 2017 - 2019

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1992.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên;

Xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chấp hành: 07 đồng chí;

Tổng số đoàn viên: 105 đồng chí, trình độ Ths: 30; CN: 59; trình độ khác: 16.

4. Thành tích đạt được

Năm 2007, 2008: Cờ thi đua Trung ương Đoàn tặng;

Nhiệm kỳ 2007-2012: Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên;

Năm học 2011-2012: Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho Đoàn Thanh niên Học viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN

NHIỆM KỲ 2017 - 2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

 Đ/c Lê Sỹ Thọ

Nam

Bí thư

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

2

 Đ/c Nguyễn Hải Yến

Nữ

Phó Bí thư

Khoa Xây dựng Đảng

 

3

 Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung

Nữ

Bí thư chi đoàn 1

Khoa Kinh tế

 Chính trị học

 

4

 Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nữ

Bí thư chi đoàn 2

Ban Quản lý đào tạo

 

5

 Đ/c Đoàn Minh Nhung

Nữ

Ủy viên

Khoa Văn hóa và Phát triển

6

 Đ/c Trần Thị Thu Thảo

Nữ

Ủy viên

Phòng Kế hoạch – Tài vụ

 

7

 

 Đ/c Lê Tuấn Đạt

Nam

Ủy viên

Khoa Kinh tế