Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TÀO

Địa điểm: Tầng 3, 4 – Nhà A5

Điện thoại: 04.35532396, 04.38543682, 04.38540049, 04.35531544

 

 

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 2001 có 2 bộ phận: Phòng Tại chức quản lý học viên tại chức, phòng Quản lý đào tạo quản lý hệ tập trung.

Tháng 6/2001: Sáp nhập thành phòng Quản lý đào tạo, sau đổi tên thành Ban Quản lý đào tạo.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Học viện trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng; trực tiếp quản lý các hoạt động đào tạo bồi dưỡng. Giúp Ban Giám đốc và Hội đồng giáo dục thực hiện việc đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên và học tập rèn luyện của học viên;

Tổ chức thực hiện các quyết định và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của Giám đốc. Theo dõi, điều hành việc thực hiện nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng. Phối hợp với các khoa và các đơn vị trong Học viện để tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng ban; 01 Phó ban;

Đội ngũ cán bộ gồm 22 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 TS; 12 ThS; 10 CN

4. Thành tích đạt được

Năm 2003: Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 2013: Tập thể Lao động xuất sắc;

Năm 2013: Cờ thi đua cấp Bộ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

ĐỊA ĐIỂM

ĐIỆN THOẠI

 

 Lãnh đạo Ban

1

   TS. Vũ Văn Hậu

Nam

Trưởng Ban

Phòng 310- A5

04.35532396

2

   ThS.Nguyễn Tiến Dũng

Nam

Phó Trưởng Ban

Phòng 311 - A5

04.38543682

                   Phòng Kế hoạch - Văn phòng

1

  ThS.Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

GVC

Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

2

  ThS.Hà Thị Bích Hạnh

Nữ

CVC

Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

3

  ThS.Đỗ Quang Minh

Nam

CVC

Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

4

  ThS.Phạm Chiến Thắng

Nam

CVC

Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

5

  CN.Lê Thị Hoa

Nữ

CVC

Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

6

  CN. Lê Minh Hà Nữ CV Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

7

  CN.Phan Văn Lanh

Nam

CV

Phòng 311, 312 - A5

04.38543682

8

  CN. Nguyễn Quý Nam CV Phòng 112 -  A5  
9   CN. Nguyễn Thị Ngọc Tú Nữ CV Phòng 112 -  A5  
10   CN. Nguyễn Thanh Tuấn Nam CV Phòng 112 -  A5  
11   Đ/c Đỗ Tuấn Dương Nam      

Phòng tuyển sinh Cao cấp lý luận Chính trị

1

  ThS.Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

CVC

Phòng 301 - A5

04.38540049

2

  ThS.Trịnh Thị Hồng Yến

Nữ

CVC

Phòng 301 - A5

04.38540049

3

  ThS.Phùng Thị Minh Xuyến

Nữ

CVC

Phòng 301 - A5

04.38540049

4

  ThS.Phùng Thị Huyền Trân

Nữ

CVC

Phòng 301 - A5

04.38540049

5

  CN.Bùi Lê Dũng

Nam

CV

Phòng 301 - A5

04.38540049

6

  CN. Phạm Thị Mát

Nữ

CV

Phòng 301 - A5

04.38540049

                Phòng tuyển sinh Cao học

1

   ThS.Tô Thị Nhung

Nữ

GV

Phòng 404 - A5

04.35531544

2

  ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Nữ

CV

Phòng 404 - A5

04.35531544

3

   CN. Kiều Phương Thảo

Nữ

CV

Phòng 404 - A5

04.35531544