Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

Địa điểm: Tầng 1, 2 - Nhà A6

Điện thoại: 04.38540222

 

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Từ năm 1983: Phòng Thư viện được hình thành trong giai đoạn hợp nhất của trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I (hợp nhất của các trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu I, II, III, VI) và trường Tổ chức-Kiểm tra Trung ương;

Từ năm 1993-2005: Phòng Thông tin-Tư liệu-Thư viện (TT-TL-TV), Phân viện Hà Nội;

Năm 2006 đến nay: Trung tâm Thông tin-Tư liệu-Thư viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khai thác, phân loại, xử lý, bổ sung các loại sách, báo, tạp chí phổ biến và phục vụ thông tin, tư liệu cho cán bộ, học viên của Học viện.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 02 Phó Giám đốc;

Đội ngũ cán bộ: 13 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 TS; 06 ThS; 06 CN

4. Thành tích đạt được

Năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013: Tập thể Lao động tiên tiến;

Năm 2008: Bằng khen cấp Bộ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

 TS. Lê Minh Thắng

Nam

Phó Giám đốc điều hành

 Trung tâm

2

 ThS. Nguyễn Đình Chương

Nam

Phó Giám đốc Trung tâm

3

 ThS. Đào Thị Ngọc

Nữ

TVV

4

 ThS. Hoàng Tuấn Sơn

Nam

TVV

5  Ths. Ngô Ngọc Cường Nam NCV

6

 CN. Đỗ Anh Đào

Nữ

TVV

7

 CN.Vũ Trọng Lý

Nam

TVV

8

 CN. Lê Thị Xuân Mai

Nữ

TVV

9

 CN. Đoàn Thị Oanh

Nữ

TVV

10  CN. Mai Thị Thương Nữ TVV
11  CN. Nguyễn Thị Tự Nữ TVV