Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

PHÒNG LỄ TÂN - ĐỐI NGOẠI

 

Địa điểm: P.108-A5

               Điện thoại: 043. 8540217

 

 

 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

                                                                            

TT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

2

 ThS. Nguyễn Thượng Hải

Nữ

Phó Trưởng phòng điều hành

 
2  Ths. Kiều Thu Hương Nữ Phó Trưởng phòng
3  ThS. Đặng Thị Minh Thu Nữ Phó Trưởng phòng
3  CN. Nguyễn Tú Anh Nữ  

4

 CN. Đinh Thị Diên

Nữ

 

5  Đ/c. Nguyễn Ngọc Hà Nữ

 

6  Đ/c. Bùi Thị Hồng Nữ

 

7  Đ/c Trương Trọng Khoa Nam  
8  Đ/c. Vũ Huy Trọng Nam