Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy


PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

Địa điểm: P202-A5. ĐT: 04.38543768

Trưởng phòng: P203-A5. ĐT: 04.35530433

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1984.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Là đơn vị trực thuộc Văn phòng, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý, điều hành công việc chung của Học viện; là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ việc quản lý, chỉ đạo của Ban Giám đốc.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng điều hành; 

Đội ngũ cán bộ viên chức: 25 người. Trình độ chuyên môn: 04 ThS; 11CN, 10 trình độ khác

4. Thành tích đạt được

Năm 2012: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2012, 2013: Cờ thi đua cấp Bộ;

Năm 2007, 2011, 2012, 2013: Tập thể Lao động xuất sắc.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

TT

Họ và tên

Giới Tính

Chức vụ

1

 ThS. Nguyễn Hồng Quang

Nam

Trưởng phòng

2

 CN. Nguyễn Thị Hạnh Nga

Nữ

Phó Trưởng phòng

3

 ThS. Nguyễn Minh Liêm

Nam

 

4

 ThS. Vương Thanh Huyền

Nữ

 

5

 ThS. Hà Thị Tình

Nữ

 

6

 CN. Lê Tuấn Anh

Nam

 

7

 CN. Mà Thái Hà

Nữ

 

8

 CN. Ngô Thị Hoa

Nữ

 

9

 CN. Lê Văn Hùng

Nam

 

10

 CN. Đoàn Mỹ Huyền

Nữ

 

11

 CN. Nguyễn Thanh Loan

Nữ

 

12

 CN. Nguyễn Thị Thu Mai

Nữ

 

13

 CN. Lê Thị Ngọc

Nữ

 

14

 CN. Nguyễn Phương Quỳnh

Nữ

 

15

 CN. Trần Thị Thanh Tâm

Nữ

 

16

 Đ/c Phạm Thị Hải Bình

Nữ

 

17

 Đ/c Nguyễn Thu Thủy

Nữ

 

18

 Đ/c. Nguyễn Việt Thắng

Nam

 Tổ trưởng tổ bảo vệ

19

 Đ/c. Đặng Thúy Hà

Nữ

 

20

 Đ/c. Phạm Văn Hồng

Nam

 
21  Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu Nam  

22

 Đ/c. Dương Mạnh Khương

Nam

 

23

 Đ/c. Đặng Đình Miêng

Nam

 

24

 Đ/c. Nguyễn Xuân Niên

Nam

 

25

 Đ/c. Vũ Đức Tân

Nam

 

26

 Đ/c. Nguyễn Văn Thắng

Nam

 
27  Đ/c Lê Quang Trung Nam  
28  Đ/c Trịnh Quang Tuấn Nam