Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy


PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

Địa điểm: P202-A5. ĐT: 04.38543768

Trưởng phòng: P203-A5. ĐT: 04.35530433

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1984.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Là đơn vị trực thuộc Văn phòng, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Học viện tổ chức, quản lý, điều hành công việc chung của Học viện; là đầu mối tổng hợp thông tin phục vụ việc quản lý, chỉ đạo của Ban Giám đốc.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Phó Trưởng phòng điều hành; 01 Chủ tịch công đoàn bộ phận.

Đội ngũ cán bộ viên chức: 15 người. Trình độ chuyên môn: 03 ThS; 11CN, 02 trình độ khác

4. Thành tích đạt được

Năm 2012: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2012, 2013: Cờ thi đua cấp Bộ;

Năm 2007, 2011, 2012, 2013: Tập thể Lao động xuất sắc.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

 

TT

Họ tên

Giới Tính

Chức vụ

1

 CN. Nguyễn Thị Hạnh Nga

Nữ

Phó Trưởng phòng điều hành

2

 ThS. Nguyễn Minh Liêm

Nam

 

 

3

 ThS. Vương Thanh Huyền

Nữ

 

4

 ThS. Hà Thị Tình

Nữ

 

5

 CN. Lê Tuấn Anh

Nam

 

 

 

6

 CN. Mà Thái Hà

Nữ

 

7

 CN. Ngô Thị Hoa

Nữ

 

8

 CN. Lê Văn Hùng

Nam

 

9

 CN. Đoàn Mỹ Huyền Nữ  

10

 CN. Nguyễn Thanh Loan

Nữ

 

11

 CN. Nguyễn Thị Thu Mai

Nữ

 

12

 CN. Lê Thị Ngọc

Nữ

 

13

 CN. Nguyễn Phương Quỳnh

Nữ

 

14

 CN. Trần Thị Thanh Tâm

Nữ

 

 

15

 Phạm Thị Hải Bình

Nữ

 

 

16

 Nguyễn Thu Thủy

Nữ

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  32

Hôm nay:  6352

Hôm qua:  10711

Lượt truy cập:  261566