Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

PHÒNG QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

 


Địa điểm: P.204 - A7. ĐT: 04.38540209

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập năm 1983 từ các tổ xe máy phục vụ lãnh đạo các trường Nguyễn Ái Quốc và trực thuộc Văn phòng của Trường Nguyễn Ái Quốc I;

Năm 1993: Phòng Xe máy trực thuộc Ban Giám đốc;

Năm 2006 đến nay: Phòng Xe máy trực thuộc Văn phòng Học viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Quản lý và điều hành phương tiện giao thông phục vụ các công việc chung của Học viện.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Phó Trưởng phòng điều hành

Đội ngũ cán bộ: 08 đồng chí .

4. Thành tích đạt được

Nhiều năm liền đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến; Chi bộ trong sạch vững mạnh; Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và được tặng thưởng Bằng khen của Học viện.

 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

TT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

1

 Đ/c Phạm Văn Hiệt

Nam

Phó Trưởng phòng điều hành

2

 Đ/c Vũ Tiến Định

Nam

Lái xe

3

 Đ/c Lê Đức Hồng

Nam

Lái xe

4

 Đ/c Nguyễn Quang Hùng

Nam

Lái xe

5

 Đ/c Lê Đình Sơn

Nam

Lái xe

6

 Đ/c Nguyễn Đức Thuận

Nam

Lái xe

7

 Đ/c Lê Hữu Thương

Nam

Lái xe

8

 Đ/c Nguyễn Văn Trí

Nam

Lái xe