Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

BAN TỔ CHỨC – CÁN BỘ

Địa điểm: Phòng 302 - A5

Điện thoại: 04.35531547; 04.38540050; 04.38540205

 

 

 

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1953 - 1982: Bộ phận Tổ chức;

Năm 1983 - 2006: Phòng Tổ chức-Cán bộ;

Năm 2006 đến nay: Ban Tổ chức-Cán bộ.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Theo dõi, quản lý nhân sự lao động;

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác cán bộ và thực hiện các chính sách cán bộ và  xây dựng đội ngũ.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng ban, 

Đội ngũ cán bộ: 07 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 TS; 03 ThS; 03 CN.

4. Thành tích đạt được

Năm 2011: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2011, 2012: Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc cấp Bộ;

Năm 2008, 2012: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

   TS. Phạm Hồng Quý

Nam

Trưởng Ban

04.35531547

2

   ThS. Nguyễn Thị Hoa

Nữ

CV

04.38540050

3

   ThS. Lê Trọng Đại Nam CV 04.38540050

4

   ThS. Nguyễn Văn Thủy

Nam

CV

04.38540050

5

   CN. Nguyễn Thu Hương

Nữ

CV

04.38540050

6

   CN. Hoàng Phương Linh

Nữ

CV

04.38540050

7

   CN. Hoàng Thị Kim Uyên

Nữ

CV

04.38540205