Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

 

Địa điểm: P103-A5. ĐT: 04.38540214

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1953.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng dự toán ngân sách năm và tổ chức thanh quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định; kiểm tra, kiểm soát và công khai về công tác tài chính, công khai tài chính, xây dựng quy chế quản lý tài chính, giúp Giám đốc Học viện thực hiện quản lý về công tác kế hoạch - tài chính. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Học viện.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 03 Phó Trưởng phòng;

Đội ngũ cán bộ: 8 đồng chí với trình độ: 01 TS; 01 ThS; 05 CN, 01 trình độ khác

4. Thành tích đạt được

Năm 2008: Bằng khen cấp Bộ;

Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

TT

Họ tên

Giới Tính 

Chức vụ

1  TS. Lê Sỹ Thọ Nam Phó Trưởng phòng điều hành

2

  CN. Phạm Quốc Huy

Nam

Phó Trưởng phòng 

3

 CN. Nguyễn Thị Hải

Nữ

 

4  CN. Lê Thu Hà Nữ  

5

 CN. Nguyễn Hoài Phương

Nữ

 

6

 CN. Trần Thị Thu Thảo

Nữ

 

7

 Đ/c. Nguyễn Thị Yến

Nữ