Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Trưởng phòng: P101-A5. ĐT: 04.38540215

Bộ phận sửa chữa nhỏ: 04.38546387

 

 

 

TT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

1

 ThS. Nguyễn Viết Thanh

Nam

Phó Trưởng phòng điều hành

2 ThS. Đồng Hồng Trường Nam Phó Trưởng phòng

3

 CN. Đinh Hải Phong

Nam

Phó Trưởng phòng

4  CN.Phạm Gia Phú Nam  Nguyên Trưởng phòng
5  ThS. Trần Thị Bích Thủy Nữ  
6  CN. Nguyễn Văn Mai Nam  
7  CN. Vũ Ngọc Sơn Nam  
8  Ths. Hồ Thị Tuyết Thanh Nữ  

Tổ sửa chữa nhỏ

9  CN. Nguyễn Ngọc Ánh Nam Tổ trưởng
10  CN. Phạm Văn Giáp Nam Tổ phó
11  CN. Nguyễn Chân Nam Tổ phó

12

 CN. Nguyễn Thành Minh

Nam

 
13  CN. Lô Minh Tuấn Nam  
14  CN. Nguyễn Quang Huy Nam  
15  CN. Vũ Thành Trung Nam  
16   Nguyễn Đăng Huy Nam  
17   Trần Trung Kiên Nam  

Tổ Vệ sinh môi trường

18

 CN. Vũ Bình Minh

Nữ

 

19

 CN. Phạm Thị Nguyệt Nga

Nữ

 

20

 Nguyễn Thị Hạnh

Nữ

 

21

 Đồng Thị Hạnh

Nữ

 

22

 Bùi Thị Hiền

Nữ

 

23

 Hà Thị Quý

Nữ

 

24

 Nguyễn Thị Thủy

Nữ  
25  Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ  
26  Nguyễn Bích Hiệp Nữ  
27  Nguyễn Thị Hạnh Yên Nữ