Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

PHÒNG Y TẾ

 

 

Phòng khám:  P110 - A5. ĐT: 043 5531548

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1983: Phòng Y tế được hợp nhất từ các Trạm Y tế thuộc các trường Nguyễn Ái Quốc II, IV, V, VI và trường Tổ chức-Kiểm tra Trung ương.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về lĩnh vực y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe của cán bộ, viên chức và học viên; chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, trực cấp cứu 24/24h; phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo:

Đội ngũ cán bộ: 06 cán bộ với trình độ chuyên môn: 03 Bác sĩ; 03 Y sĩ.

4. Thành tích đạt được

Năm 2008: Bằng khen cấp Bộ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ  

 

TT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

 

1

 

    Nguyễn Thị Như Hoa

Nữ

Bác sỹ

 

2

 

   Nghiêm Thị Bích Nga

Nữ

Bác sỹ

 

3

 

    Nguyễn Trí Dũng

Nam

Bác sỹ

 

4

 

    Đinh Thị Ngoan

Nữ

Y sỹ

 

5

 

    Nguyễn Thị Oanh

Nữ

Y sỹ

 

6

 

    Trần Bá Tú

Nam

Y sỹ