Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Địa điểm: Phòng 704 – A5, Phòng 504 - A5, Tầng 2 - Nhà A6

Điện thoại phòng Trưởng ban: 04.38540212

VP Ban: 04.38544673, Tổ NN: 04.35534565, TV: 04.35531546

 

 

 

 

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

 

Tiền thân của Ban Hợp tác quốc tế từ Phòng Hợp tác quốc tế.

 

Phòng Hợp tác quốc tế thuộc Học viện Chính trị khu vực I được thành lập theo Quyết định số 811/QĐ - HVCTQG ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí inh, do bộ phận Đối ngoại thuộc Phòng Tổng hợp và bộ phận Ngoại ngữ thuộc Bộ môn Tin học - Ngoại ngữ (Phân viện Hà Nội) hợp thành.

 

Ban Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 3783/QĐ-HVCTQG do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký ngày 25 tháng 8 năm 2014.

 

2. Cơ cấu tổ chức 

 

Bộ máy lãnh đạo: 01 Phó Trưởng ban điều hành; 

Đội ngũ cán bộ: 04 đồng chí, với trình độ: 04 Ths

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

 

Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng quan hệ hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với các đối tác quốc tế, các cơ quan khoa học các nước; phối hợp quản lý các hoạt động hợp tác, dự án viện trợ... Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học quốc tế, phối hợp quản lý các đề tài khoa học có yếu tố nước ngoài, quản lý lưu học sinh quốc tế; các hoạt động ngôn ngữ nước ngoài; Xây dựng kế hoạch, chương trình, giáo trình và chủ trì giảng dạy tiếng Anh, tiếng Việt, tin học theo chương trình, kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt.

 

4. Thành tích đã đạt được

 

Năm 2013: Bằng khen Thủ tướng;

 

Năm 2010, 2013: Bằng khen cấp Bộ;

 

Năm 2009, 2010, 2012, 2013,2014: Tập thể Lao động xuất sắc, chi bộ vững mạnh xuất sắc.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

ThS. Nguyễn Thị Nhung 

Nữ

Phó Trưởng ban

điều hành 

2

 Ths. Đào Ánh Dương    

Nam

CV

3

ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ 

Nữ

CV

4

  Ths. Đỗ Thị Thanh Thủy

Nữ

CV