Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA TRIẾT HỌC

Địa điểm: Phòng 402 - A5

Điện thoại: 04.38540201

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1953.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy Triết học cho các hệ đào tạo của Học viện (cao cấp lý luận chính trị; đại học chính tri; cao học);

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 02 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ 09 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 PGS.TS; 04 TS; 03 ThS; 02 CN.

4. Thành tích đạt được

Năm 2008: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2011: Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 2008, 2010, 2012: Cờ thi đua cấp Bộ;

Năm 2013: Bằng khen cấp Bộ;

Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

 Ths Nguyễn Thanh Bình

Nam

Phó Trưởng khoa điều hành

2

 TS. Nguyễn Nam Thắng

Nam

Phó Trưởng khoa

3

 PGS.TS. Cung Thị Ngọc

Nữ

GVCC

4

 TS. Lê Thị Minh Hà

Nữ

GVC

5

 TS. Triệu Quang Minh 

Nam

GV

6

 TS. Đặng Ánh Tuyết

Nữ

GVC

7

 ThS. Nguyễn Văn Trường

Nam

GV

8

  CN. Nguyễn Lê Thạch

Nam

GV

9

 CN. Ngô Thị Kim Tuyến

Nữ

Thư ký