Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

 

Địa điểm: P 502 Nhà A5. ĐT: 04.38540207

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1953 – 1959: Khoa trực thuộc Ban Mác – Lê Nin của các trường Đảng Khu, liên khu;

Năm 1959 đến 1983: Khoa Kinh tế chính trị phát triển thành khoa độc lập thuộc các trường Đảng phân hiệu ở phía Bắc;

Từ 1983 đến nay Khoa trực thuộc Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I, qua các lần đổi tên thành Học viện Chính – Hành chính khu vực I  như hiện nay.

 

2. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng khoa, 03 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ khoa: 11 Đồng chí với trình độ chuyên môn: 05 TS; 04 ThS; 02 CN.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy Kinh tế chính trị cho chương trình Cao cấp lý luận chính trị và các môn khoa học kinh tế trong chương trình Đại học chính trị, cao học, cập nhật kiến thức) của Học viện;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2003: Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 2010, 2012, 2013: Tập thể Lao động xuất sắc;

Năm 2008, 2010, 2013: Bằng khen cấp Bộ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

 TS. Đỗ Đức Quân

Nam

Trưởng khoa 

2  TS Tạ Thị Đoàn Nữ Phó trưởng khoa
3   TS Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ Phó trưởng khoa
4  ThS. Đặng Thị Tố Tâm Nữ GVC

5

 TS. Nguyễn Đức Chính

Nam

GVC

6

 TS. Trương Bảo Thanh

Nam

GVC

7

 ThS. Trần Thanh Tùng

Nam

GV

8

 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dung

Nữ

GV

9

 ThS. Đỗ Thị Nga

Nữ

GV

0  CN. Hoàng Thị Lâm Oanh Nữ CV

11

 CN. Đặng Thị Kim Thúy

Nữ

CVC - Thư ký