Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

 

Địa điểm: Phòng 408-A5

Điện thoại: 04.38540221

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1975 khoa Chủ nghĩa Xã hội khoa học (CNXHKH) được thành lập từ các Phân hiệu Nguyễn Ái Quốc;

Năm 1983: Khoa CNXHKH chính thức hình thành tại trường Nguyễn Ái Quốc I với 3 tổ bộ  môn: Tổ bộ môn Lý luận CNXHKH; tổ bộ môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tổ bộ môn Văn hóa XHCN;

Năm 1987: Tách bộ môn Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế thành khoa Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế (nay là khoa Quan hệ quốc tế); tách tổ bộ môn Văn hóa XHCN (nay là khoa Văn hóa & phát triển);

Năm 2001: Khoa Dân tộc sáp nhập vào khoa CNXHKH;

Năm 2006: Khoa CNXHKH xây dựng chương trình tách học phần lý luận Tôn giáo và Tín ngưỡng thành lập khoa Lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về Lý luận Chủ nghĩa Xã hội khoa học cho các hệ đào tạo của Học viện;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo:  02 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 9 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 TS; 08 Ths.

4. Thành tích đạt được

Năm 2009, 2012, 2013: Tập thể Lao động xuất sắc;

Năm 2010, 2013: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2013: Cờ thi đua cấp Bộ.          

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

 

1

 

  ThS. Nguyễn Bá Quân Nam

Phó trưởng khoa điều hành

 

2

 

    TS Phạm Thanh Hà

Nam

Phó Trưởng khoa

 

3

 

   ThS. Trịnh Thị Thúy

Nữ

GVC

 

4

 

   ThS. Phạm Thị Trọng Hiếu

Nữ

GV

 

5

 

   ThS. Lê Văn Hởi

Nam

GV

6

 

   ThS. Nguyễn Thị Liên

 

Nữ GV

 

7

 

   ThS. Hồ Thị Tuyết Nhung

Nữ

GV

 

8

 

   ThS. Phạm Quỳnh Trang

Nữ

GV

 

9

 

   ThS. Vũ Thị Thu Hà

Nữ

Thư ký