Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Địa điểm: P 606 Nhà A5. ĐT: 04.38540220

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập: 1/6/2002

 

2. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 02 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 09 đồng chí

Trình độ: 01 PGS.TS; 03 TS; 04ThS, 01 CN. Khoa có 01 giảng viên cao cấp, 03 đồng chí giảng viên chính, 04 giảng viên và 01 chuyên viên.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các hệ đào tạo của Học viện;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2010, 2012, 2013: Tập thể Lao động xuất sắc;

Năm 2008, 2012, 2013: Bằng khen cấp Bộ.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

                                                           

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

   ThS. Nguyễn Thị Quyến

Nữ

Phó Trưởng khoa điều hành

2

    TS. Hà Thị Mỹ Hạnh 

Nữ

Phó Trưởng khoa 

3

   PGS.TS Nguyễn Thế Thắng

Nam

GVCC -Nguyên Trưởng khoa

4

   TS. Nguyễn Thị Phương Nam

Nữ

GVC

5   TS. Yên Ngọc Trung Nam GV

6

   ThS. Đoàn Mạnh Hùng  

Nam

GV

7

   Ths. Phan Tăng Tuấn

Nam

GV

8   Ths. Lê Hiền Anh Nữ GV

9

   CN. Phạm Thị Thu Hằng

Nữ

CVC - Thư ký