Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

Địa điểm: Phòng 401- A5

Điệnthoại: 04.38540216

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Khoa được thành lập năm 1990 trên cơ sở hợp nhất khoa Xây dựng Đảng trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I và phòng Huấn luyện nghiệp vụ xây dựng Đảng của Trường Tổ chức - Kiểm tra Trung ương I Hà Nội.

2. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Phó Phụ trách khoa, 01 Phó trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 09 đồng chí với trình độ chuyên môn: 02 TS; 05Ths; 02 CN.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về Xây dựng Đảng cho các hệ đào tạo và bồi dưỡng tại Học viện;

Nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, trực tiếp là khoa học về Đảng và xây dựng Đảng.

4. Những thành tích đạt được

Năm 2008: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2011: Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 2010, 2013: Bằng khen cấp Bộ.

                                                  

DANH SÁCH NHÂN SỰ

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

 TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Nữ

 Phó Trưởng khoa điều hành

2

 ThS. Tạ Thị Minh Phú

Nữ

Phó Trưởng khoa

3

 TS. Nguyễn Xuân Phương

Nam

GVCC - Nguyên Trưởng khoa

4

 TS. Phạm Thành Nam Nam  

5

 ThS. Nguyễn Quỳnh Giao

Nam

GVC

6

 ThS. Phạm Thị Minh Thủy

Nữ

GVC

7

 ThS. Nguyễn Hải Yến

Nữ

GV

8

 CN. Nguyễn Thị Thùy Linh

Nữ

GV

9

 CN. Đặng Thu Hương

Nữ

Thư ký