Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA LỊCH SỬ ĐẢNG

 

Địa điểm: Phòng 603 - A5. Điện thoại: 04.38540218

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm thành lập: 1953.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về Lịch sử Đảng cho các hệ đào tạo của Học viện (Cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị và cao học);

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

Tư vấn, biên soạn lịch sử các ngành, địa phương.

 

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng khoa; 

Đội ngũ cán bộ: 11 đồng chí với trình độ chuyên môn: 03 TS; 07 ThS; 01 CN.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2003: Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 2008, 2010, 2011, 2012: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2013: Bằng khen Thủ tướng;

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Nhì.

                      DANH SÁCH NHÂN SỰ                      

                                                   

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  TS.Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

Trưởng khoa

2   TS. Biện Thị Hoàng Ngọc Nữ

GVC

3

  TS. Nguyễn Đình Quỳnh

Nam

GV

4

  ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễn

Nữ

GV

5

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 

Nữ

GV

6  Ths. Trần Thị Thiều Hoa Nữ BTV
7   ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ BTV

8

  ThS. Đặng Minh Phụng

Nữ

GV

9   Ths. Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ GV

10

  ThS. Lê Tuấn Vinh

Nam

GV

11  CN. Nguyễn Thị Hải Yến Nữ GV