Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Địa điểm: Phòng 604-A5

Điện thoại: 04.38540208

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập: 30/08/1989 tiền thân là khoa Văn hóa xã hội chủ nghĩa của trường Nguyễn Ái Quốc I.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về Lý luận văn hóa và Đường lối văn hóa của Đảng cho các hệ đào tạo của Học viện; Giảng dạy tiếng Việt cơ sở và tiếng Việt nâng cao cho học viên Lào;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 03 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 09 đồng chí với trình độ chuyên môn: 02TS; 07 ThS; 02 CN.

4. Thành tích đạt được

Năm 2008, 2010: Bằng khen cấp Bộ.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ 

 


STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

GIỚI TÍNH

 

CHỨC VỤ

1

ThS. Giang Thị Huyền  

Nữ

Phó Trưởng khoa điều hành

2

    TS. Lưu Khương Hoa

Nữ

Phó Trưởng khoa

3

TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Nữ

Phó Trưởng khoa

4

  ThS. Trịnh Vương Cường  

Nam

GV

5

  ThS. Đỗ Thanh Hiền

Nữ

GV

6

  ThS. Tạ Khánh Trường

Nam

GV

7

  CN. Lê Thị Bích Hằng

Nữ

Thư ký

Bộ môn Tiếng Việt

1

  ThS. Đặng Thu Hường

Nữ

CV

2

Ths. Đỗ Thanh Hiền

Nữ

GV

3

  ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Nữ

GV

4

  CN. Đoàn Minh Nhung

Nữ

GV