Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

Địa điểm: P 501 Nhà A5. ĐT: 04.3854021

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  ThS. Vũ Ngọc Hà

Nữ

Phó Trưởng khoa

điều hành khoa

2

 TS. Nguyễn Thúy Hoa  

Nữ

GVC

3  TS.Trần Thị Thanh Mai Nữ GVC
4  TS.Vũ Thị Hoài Phương Nữ GVC

5

 ThS. Đồng Ngọc Dám   

Nam

GVC

6

 ThS. Vũ Thị Thu Trang

Nữ

GV

7

 CN. Nguyễn Việt Hà

Nữ

GV

8

 ThS. Ngô Thanh Huyền

Nữ

Thư ký