Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA KINH TẾ

Địa điểm: P503 Nhà A5

Điện thoại: 04.38540213

Phòng Giảng viên: 04.38540203

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  TS. Hoàng Ngọc Hải

Nam

Trưởng khoa 

2

  TS Phạm Tú Tài

Nam

Phó Trưởng khoa

3

 TS. Ninh Thị Minh Tâm

Nữ

Phó Trưởng khoa

4

  TS. Vũ Xuân Bình

Nam

GV

5   TS. Hồ Sỹ Ngọc Nam GVC

6

  TS. Vũ Đức Oai

Nam

GV

7

  TS. Phí Thị Thu Trang

Nữ

GV

8

  TS. Nguyễn Thị Thanh Chi   

Nữ

GV

9

  ThS. Chu Thị Lê Anh

Nữ

GV

10

  ThS. Lê Quang Minh 

Nam

GV

11

  ThS. Phí Thị Nguyệt 

Nữ

GV

12   ThS. Vũ Thị Ánh Nguyệt Nữ GV

13

  ThS. Đàm Thị Thanh Thủy

Nữ

GV

14

  ThS. Chu Văn Khanh

Nam

Giáo vụ

15

  CN. Lê Tuấn Đạt

Nam

GV

16

  CN. Đinh Khắc Nhàn  

Nam

GV

17

  CN. Nguyễn Thị Anh Thư

Nữ

GV

8

  CN. Phan Hải Dung

Nữ

Thư ký