Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA CHÍNH TRỊ HỌC

 

Địa điểm: P 403 Nhà A5. ĐT: 04.38540210

1. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập: 6/1993

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về Chính trị học cho các hệ đào tạo của Học viện;

Nghiên cứu khoa học các đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo của khoa: 01 Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 09 đồng chí với trình độ chuyên môn: 02 TS; 06 ThS; 01 CN.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2008, 2013: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2013: Tập thể Lao động xuất sắc.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  TS. Vũ Thị Như Hoa

Nữ

Trưởng khoa

2

  TS. Trương Văn Huyền

Nam

Phó Trưởng khoa

3

  ThS. Bùi Giang Nam

Nam

GVC

4

  ThS. Cao Phan Giang

Nữ

GV

5

  ThS. Cao Thị Thu Trang  

Nữ

GV

6

  ThS. Vũ Thị Hồng Trang

Nữ

GV

7

  ThS. Bùi Quốc Tuấn

Nam

GV

8

  ThS. Nguyễn Thị Ưng

Nữ

GV

9

  CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

CV - Thư ký