Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Địa điểm: Nhà A6

Điện thoại VP: 04.38580108, Phó Viện trưởng: 04.38580107

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

 PGS.TS Nguyễn Quang Hồng

Nam

 Viện trưởng

2  TS Dương Thúy Hà  Nữ  
3  TS. Hoàng Đình Minh Nam  

4

 ThS Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nữ

 

5  Ths Nguyễn Đức Hùng  Nam  
6  Ths Ngô Quang Trung  Nam  
7  CN. Vũ Thị Âu Nữ  

8

 CN. Lê Minh Phượng

Nữ