Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

 

Địa điểm: Phòng 605 -  A5

Điện thoại: 04.38540211

 

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1986: Khoa Phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế;

Năm 1993: Đổi tên thành khoa Quan hệ quốc tế (QHQT);

Năm 2001: Sáp nhập thêm tổ Địa lý từ khoa Kiên thức bổ trợ thành khoa Quan hệ quốc tế.

 

2. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng khoa; 01 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 08 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 PGS,TS; 01 TS; 04 ThS, 02 CN.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học về QHQT và Đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với các hệ đào tạo của Học viện;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2006: Huân chương Lao động hạng Ba;

Năm 2007: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Năm 2010, 2011, 2013: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2012: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hà

Nữ

Trưởng khoa

2

  TS. Đinh Thanh Tú

Nữ

Phó Trưởng khoa

3

  ThS. Chu Thị Nhị

Nữ

GVC

4

  ThS. Lê Thế Lâm

Nam

GV

5

  ThS. Trần Thị Thanh Tâm

Nữ

GV

6

  ThS. Trần Thị Huyền Trang

Nữ

CV

7   CN. Nguyễn Thị Huệ Nữ  

8

   CN. Hồ Nhân Linh

Nữ

CVC - Thư ký