Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ KHOA HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Phòng Trưởng khoa: Phòng 607  - A5

Văn phòng khoa: Phòng 608 - A5, ĐT: 04. 38540200

Tổ bộ môn KHLĐQL: Phòng 506 - A5, ĐT : 04.38540223

 

 

 

 

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập: 25/12/1989 trên cơ sở khoa Kiến thức bổ trợ của trường Nguyễn Ái Quốc I

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học Xã hội học đại cương, xã hội học quản lý, dân số phát triển, truyền thông đại chúng, tâm lý học đại cương, tâm lý lãnh đạo quản lý, khoa học tổ chức, khoa học lãnh đạo... cho các hệ đào tạo của Học viện;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng khoa; 02 Phó Trưởng khoa;

Đội ngũ cán bộ: 14 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 PGS, TS; 03 TS; 08 ThS; 02 CN.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2012, 2013: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2012: Cờ thi đua cấp Bộ;

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc

Nữ

Trưởng khoa

2

  TS. Trần Thị Xuân Lan

Nữ

Phó Trưởng khoa

3

  TS. Lê Văn Thái

Nam

Phó Trưởng khoa

4

  TS. Trần Thị Tú Quyên

Nữ

GVC

5

  ThS. Vương Hồng Hà

Nữ

GVC

6

 ThS. Phan Thu Hằng

Nữ

GVC

7

 ThS. Nguyễn Thị Thúy

Nữ

GVC

8

 ThS. Lã Minh Tuyến

Nữ

GVC

9

 ThS. Đặng Trường Xuân

Nam

GV

10

  ThS. Đỗ Thu Hiền

Nữ

GV

11

  ThS. Nguyễn Văn Kiều

Nam

GV

12

  ThS. Phùng Bích Thủy

Nữ

GVC

13

  CN. Nguyễn Hùng Linh Nga

Nữ

GV

14

  CN. Dương Kỳ Diệu

Nam

CVC - Thư ký