Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

 

STT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

Phòng

Ngạch

Điện thoại

1 TS Tạ Thị Đoàn Nữ Phó Chánh Văn phòng điều hành Văn phòng Học viện P.202-A5 GVC 024.38543769
2 ThS. Đinh Văn Nhạc Nam Phó Chánh Văn phòng  P.204-A5 CVC

024.35530433

3

 ThS. Nguyễn Phương Lê

Nữ

Phó Chánh Văn phòng 

P.203-A5

CV

024.38580313

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  15

Hôm nay:  1715

Hôm qua:  5722

Lượt truy cập:  91302