Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

PHÒNG ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

 

Địa điểm: P107- A5

Điện thoại: 04.38540413

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

 

STT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

1

  ThS. Nguyễn Văn Bắc Nam  Phó Trưởng phòng điều hành  
2   ThS. Bùi Minh Tân Nam  

3

  CN. Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ  
4   CN. Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ  
5   CN. Phạn Thị Toan Nữ