Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 

Địa điểm: Phòng 306  -  A5

                                                                                  Điện thoại: 04.38544110

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

  TS. Phạm Thị Ngọc Dung

Nữ

Phó Giám đốc điều hành Trung tâm

2   ThS. Tống Thị Hưởng Nữ CV

3

  ThS. Nguyễn Đăng Tùng

Nam

CV

4

  ThS. Trần Thị Vân

Nữ

CV

5   CN. Nguyễn Thúy Hà Nữ CV
6   CN. Ngô Ngọc Thu Nữ CV

7

  CN. Đặng Thùy Trang

Nữ

CV

8   CN. Nguyễn Viết Vịnh Nam CV