Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

CVP Đảng - Đoàn thể: P. 406 Nhà A5 - ĐT: 04.35531937

     - Công tác Đảng: P.404 nhà A5 - ĐT: 04. 385840202

     - Công tác Công đoàn: P.406 nhà A5 - ĐT: 04.35531937

 

STT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

1   ThS. Nguyễn Anh Tuấn Nam

Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể

điều hành 

2

  ThS. Nguyễn Ngọc Lan Nữ  

3

  CN. Vũ Thị Ngọc Mai Nữ  
4   CN. Đặng Thị Hương Nữ