Tạp chí GDLL

Thứ năm, 30/03/2017, 15:53 GMT+7
Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 258 năm 2017

 

Hướng tới kỷ niệm 147 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 - 22/4/2017)

 

NGUYỄN ĐỨC BÌNH: Tư tưởng của V.I. Lênin vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

 

TRỊNH THỊ THÚY: Quan điểm của V.I. Lênin về vấn đề dân tộc trong tác phẩm "Ý kiến phê phán về vấn đề dân tộc"

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

LƯƠNG THANH HÂN: Tự giác học tập lý luận chính trị - là yêu cầu quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

 

LÊ THỊ HÀ: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng

 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

LÊ HUY BÌNH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa "hồng" vừa "chuyên"

 

NGUYỄN HẢI YẾN: Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

Nghiên cứu chính trị - xã hội:

 

TRẦN THỊ MINH NGỌC - NGUYỄN PHÚ HẢI: Tăng cường việc số hoá công tác công trong hoạt động của Chính phủ

 

TRẦN HƯƠNG THANH: Vai trò của trực giác trong ra quyết định lãnh đạo

 

HÀ THỊ BẮC: Giá trị đạo đức Phật giáo trong xây dựng đạo đức gia đình Việt Nam hiện nay

 

HÀ THỊ YẾN: Sự biến đổi một số chức năng của gia đình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

 

Nghiên cứu thể chế và chính sách công:

 

HÀ THỊ NGUYỆT THU: Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định hỗ trợ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

 

Nghiên cứu kinh tế:

 

TẠ THỊ ĐOÀN: Kinh tế thị trường hiện đại - Bản chất, cơ chế vận động và vận dụng vào thực hiện mô hình kinh tế tổng quát ở Việt Nam

 

PHẠM ĐỨC THƯ: Quá trình đổi mới quan niệm về chế độ sở hữu trong chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay

 

Diễn đàn giáo dục

 

NGUYỄN BÁ DƯƠNG: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII vào bài giảng "Nghệ thuật lãnh đạo" môn học Khoa học lãnh đạo ở Học viện Chính trị Khu vực I

 

DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG: Hợp tác quốc tế trong phát triển giáo dục tại Việt Nam

 

Thực tiễn - kinh nghiệm

 

THÂN VĂN SANG: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất ở Việt Nam

 

HỒ THỊ THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG: Xây dựng hợp tác xã kiểu mới - Một số kết quả bước đầu tại tỉnh Thừa Thiên Huế

 

NGÔ VĂN TRÂN - NGUYỄN THỊ VÂN NGA: Tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế

 

NGUYỄN TIẾN LONG: Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp FDI ở tỉnh Thái Nguyên: Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay

 

NGUYỄN VĂN HỘI: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong giữ gìn giá trị văn hóa xứ Đoài ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hiện nay

 

Tạp chí GDLL

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  12

Hôm nay:  628

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22413