Tạp chí GDLL

Thứ tư, 22/08/2018, 14:28 GMT+7
Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 266 tháng 10 năm 2017

 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

PHẠM THÀNH NAM: Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên hiện nay

 

KHỔNG THỊ NHẠN - VŨ THỊ HUỆ: Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

 

LƯƠNG THỊ THÚY NGA: Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Việt Nam hiện nay

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

MAI BÍCH HUỆ: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

TRẦN VĂN TĨNH: Công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam với vấn đề phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp Trung ương

 

CAO VĂN THANH: Hoạt động tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở nước ta hiện nay

 

TRẦN SỸ DƯƠNG: Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế - Một số vấn đề đặt ra

 

HÀ THỊ MỸ HẠNH - LÊ HIỀN ANH: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ

 

NGUYỄN THỊ HẰNG - ĐOÀN TRINH NAM: Phát huy vai trò của phụ nữ theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng trong bối cảnh nước ta hiện nay

 

TRẦN VĂN RIỄN: Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xây dựng đơn vị trong quân đội vững mạnh toàn diện

 

TRỊNH THỊ THU HIỀN: Công giáo Việt Nam với đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc"

 

NGUYỄN THỊ THU THỦY: Tăng cường giáo dục giá trị truyền thống của gia đình trong xây dựng gia đình văn hoá ở vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay

 

Diễn đàn giáo dục

 

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG: Xây dựng mô hình giáo dục với quy mô và chất lượng bảo đảm công bằng xã hội

 

Thực tiễn - kinh nghiệm

 

NGUYỄN ĐÌNH KHOA: Nghiên cứu chính sách xã hội đối với nhóm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN THÁI: Giá trị ý thức chính trị truyền thống của công nhân mỏ than Quảng Ninh

 

Thông tin - tư liệu - sự kiện

 

HOÀNG THỊ TRANG: Những đóng góp của quân dân Tuyên Quang trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu đông năm 1947 

 

Tạp chí GDLL

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  38

Hôm nay:  4661

Hôm qua:  7842

Lượt truy cập:  74471