Tạp chí GDLL

Thứ ba, 16/01/2018, 09:14 GMT+7
Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 268 tháng 12 năm 2017

 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

NGÔ MINH THUẬN: Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong phương pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

PHAN TĂNG TUẤN: Chủ tịch Hồ Chí Minh đổi mới trong tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam

 

VŨ THỊ MINH TÂM: Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

NGUYỄN VĂN BÁCH: Vận dụng quan điểm toàn diện về phát triển giáo dục, đào tạo trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng vào dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các trường đại học hiện nay

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

TRẦN THANH TÙNG: Phát huy vai trò của kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 

NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG: Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

 

LÊ THẾ LÂM - PHẠM THANH HÀ: Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc và Nga dưới thời tổng thống Donald Trump

 

NGUYỄN THANH BÌNH: Công nghiệp 4.0: Bản chất và những tác động có tính dự báo

 

GIANG THỊ HUYỀN - ĐỖ THANH HIỀN: Tổ chức hoạt động ngoại khóa nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt cho học viên Lào tại Học viện Chính trị Khu vực I

 

KIỀU THU HƯƠNG - NGUYỄN THỊ HOA: Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm ở Học viện Chính trị Khu vực I đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay

 

PHẠM DUYÊN MINH: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ năm 2006 đến nay

 

TẠ THỊ THẢO: Vai trò của gia đình trong việc hình thành, bảo lưu nhận thức về giới của trẻ em người Ê-đê hiện nay

 

Diễn đàn giáo dục

 

NGUYỄN THANH XUÂN: Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

 

Thực tiễn - kinh nghiệm

 

ĐỖ MINH TUẤN: Một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay

 

NGUYỄN VĂN VỊ: Tác động của di dân đến xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân ở tỉnh Lai Châu hiện nay

 

KHUẤT THỊ VÂNG: Phát huy vị thế chủ thể của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay

Tạp chí GDLL

Tin mới
Tin cũ