Tạp chí GDLL

Thứ ba, 13/02/2018, 13:45 GMT+7
Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 271 tháng 1 năm 2018

 

 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

ĐOÀN MẠNH HÙNG: Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Pari (27/1/1973 - 27/1/2018)

 

NGUYỄN XUÂN TÚ: Hiệp định Pari - thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ, tích cực và chủ động

 

ĐẶNG MINH PHỤNG: Sự ủng hộ của nước Pháp với Việt Nam trong đàm phán và kí kết Hiệp định Pari (1968-1973)

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

CAO VĂN THANH - CAO THỊ THU TRANG: Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

TẠ KHÁNH TRƯỜNG - NGUYỄN THỊ THÙY TRANG: Quan điểm của Đại hội XII về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ: Tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, khu vực trong tình hình mới

 

VŨ TRƯỜNG GIANG: Chính sách đối với các dân tộc thiểu số của các vương triều Lý, Trần, Lê

 

VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

 

LÊ THỊ MINH HÀ: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

 

LÊ VĂN HỞI: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

NGUYỄN THỊ HÀ: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và những vấn đề đặt ra

 

TRỊNH QUỐC VIỆT: "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" với sự nghiệp giải phóng con người ở nước ta hiện nay

 

Diễn đàn giáo dục

 

NGÔ SỸ TRUNG: Bàn thêm về tiêu chuẩn nghề nghiệp của giảng viên

 

Tạp chí GDLL