Tạp chí GDLL

Thứ tư, 18/04/2018, 17:06 GMT+7
Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 269-270 quý III+IV/2017

 

 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

PHẠM HỒNG CHƯƠNG: “Phát triển quyền dân chủ” - một quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về nhiệm vụ của nhà nước dân chủ

 

NGUYỄN THỊ MINH THÙY: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Giải pháp cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng hiện nay

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

PHẠM TÚ TÀI: Phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay

 

PHẠM XUÂN THIÊN: Một số hạn chế trong tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở và biện pháp khắc phục

 

HỒ THANH THỦY: Vai trò của liên kết trong sản xuất nông sản

 

PHAN MẠNH TOÀN: "Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy" - Bài học từ triết lý bảo vệ Tổ quốc Việt Nam truyền thống

 

BIỆN THỊ HOÀNG NGỌC: Một số đặc điểm của khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám ở Bà Rịa - Vũng Tàu

 

NGUYỄN THỊ THU HÀ: Chỉnh đốn tổ chức trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

PHAN MINH ĐỨC: Các nhân tố quốc tế với lợi ích an ninh chiến lược về chủ quyền quốc gia, kinh tế, môi trường của Việt Nam

 

PHẠM THỊ TRỌNG HIẾU: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về liên minh công - nông - trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Diễn đàn giáo dục

 

BÙI TRƯỜNG GIANG: Nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho học viên các học viện Công an nhân dân Việt Nam hiện nay 6

 

Thực tiễn - kinh nghiệm

 

MAI THÚC HIỆP - ĐẶNG VĂN KHỞI: Những kết quả chủ yếu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng

 

MAI PHƯƠNG LAN: Quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy với chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

 

LÊ VĂN HIẾU: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các xã vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn

 

Tạp chí Giáo dục lý luận