Tạp chí GDLL

Thứ ba, 25/09/2018, 15:18 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 276 tháng 6 năm 2018

 

 

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

VŨ VĂN HẬU: Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" đối với cán bộ, đảng viên

 

NGUYỄN THỊ HẰNG - NGÔ THANH HUYỀN: Nâng cao đạo đức người làm báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

 

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

VŨ TRƯỜNG GIANG: Chính sách đối với một số dân tộc thiểu số của triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1884

 

PHẠM THỊ NGỌC DUNG - LỤC VIỆT DŨNG: Tìm hiểu mô hình chính quyền đô thị của một số quốc gia trên thế giới: Những gợi mở trong việc hoàn thiện chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN GIA HÙNG: Những điểm mới trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Tiếp cận từ quản lý tín ngưỡng dân gian

 

NGUYỄN VĂN QUYẾT: Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy hiện nay - nhìn từ góc độ triết học

 

NGUYỄN VĂN TẶNG: Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới

 

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - ĐÀO ÁNH DƯƠNG: Hoạt động từ thiện trong xu hướng thế tục hóa của Phật giáo ở Hà Nội hiện nay

 

NGUYỄN THỊ THU: Vai trò nguồn nhân lực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của Thành phố Hà Nội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội

 

DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

 

ĐINH NGỌC GIANG - LÊ THỊ MINH HÀ: Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

 

ĐINH THANH XUÂN - LÊ VĂN KIỆN: Dạy học kết hợp (blended learning): Hình thức dạy học hiệu quả trong giảng dạy học phần triết học Mác-Lênin cho sinh viên hiện nay 

 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 

NGUYỄN THỊ THANH NHÀN: Hoạt động của chính quyền cơ sở ở tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay

 

Tạp chí Giáo dục lý luận