Tạp chí GDLL

Thứ ba, 08/01/2019, 14:49 GMT+7
Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 282 (tháng 12/2018)

 

 

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

YÊN NGỌC TRUNG -  LÊ THỊ HẰNG: Phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

 

NGUYỄN BÁ QUÂN -  PHẠM THANH HÀ: Một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

                     

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

ĐẶNG ĐÌNH ĐÀO - NGUYỄN QUANG HỒNG: Phát triển hệ thống logistics - giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

 

TRẦN THỊ THANH MAI: Một số vấn đề lý luận về chính quyền địa  phương ở Việt Nam hiện nay

 

HÀ THỊ MỸ HẠNH - VŨ HẢI VÂN: Quan hệ tộc người xuyên biên giới ở Cao Bằng hiện nay và vấn đề ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

 

LÊ THỊ HẰNG: Mô hình truyền thông hai chiều của  J.Grunig: Từ lý thuyết đến thực tiễn hoạt động PR

 

LÊ THỊ MINH HÀ: Vai trò của công tác tư tưởng trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 

LÊ TUẤN VINH - NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄN: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển công nghiệp văn hóa

 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG: Quan niệm của Martin Heidegger về con người trong tác phẩm "Tồn tại và thời gian"

 

DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

 

VÕ HOÀNG ANH: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh - yêu nước gắn với yêu chủ nghĩa xã hội

 

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

 

ĐẶNG THỊ TỐ TÂM: Sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn tỉnh Thái Bình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

LÊ MINH HƯỜNG: Giải pháp nâng cao hiệu quả đi nghiên cứu thực tế của học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính từ kinh nghiệm của trường chính trị tỉnh Thái Nguyên

 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU - SỰ KIỆN

 

VŨ THỊ NHƯ HOA: Khoa Chính trị học, Học viện Chính trị khu vực I - 25 năm trưởng thành và phát triển

 

Tạp chí Giáo dục lý luận

Tin mới
Tin cũ