Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ tư, 11:09 | 27/09/2017 GMT+7
Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới các bạn đọc danh mục thông tin luận văn Thạc sỹ số 7/2016 chuyên ngành Quản lý kinh tế, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

DANH MỤC THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ SỐ 7/2016

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ, LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TT

Số đăng ký

Học viên

Tên đề tài

1

CH617

Đặng Thế Sơn

Thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên/ Đặng Thế Sơn; Hoàng Văn Hoan (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

2

CH618

Nguyễn Mai Chi

Quản lý thu đối với Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam/ Nguyễn Mai Chi; Nguyễn Đình Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

3

CH619

Nguyễn Thị Mai

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa/ Nguyễn Thị Mai; Kiều Thế Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

4

CH620

Trần Văn Trung

Giải pháp tăng cường hoạt động Marketing tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)/ Trần Văn Trung; Hà Văn Sự (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

5

CH621

Đỗ Văn Học

Tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh Thanh Hóa/ Đỗ Văn Học; Nguyễn Thị Ngọc Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

6

CH622

Đào Duy Hưng

Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của chính quyền Tỉnh Bắc Kạn/ Đào Duy Hưng; Nguyễn Thị Lệ Thúy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

7

CH623

Hoàng Văn Vân

Quản lý nhà nước về kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Hoàng Văn Vân; Lê Thanh Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-80tr.

8

CH624

Vũ Thùy Liên

Quản lý sử dụng vốn tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương/ Vũ Thùy Liên; Phan Tố Uyên (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

9

CH625

Nguyễn Trung Hiếu

Tăng cường Quản lý Nhà nước nhằm chống gian lận thương mại đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội/ Nguyễn Trung Hiếu; Phạm Thu Phương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-88tr.

10

CH626

Nguyễn Tiến Thành

Quản lý của chính quyền cấp tỉnh nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên/ Nguyễn Tiến Thành; Mai Văn Bưu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

11

CH627

Vũ Cẩm Tú

Quản lý tài chính trong nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ/ Vũ Cẩm Tú; Nguyễn Đăng Thảo (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

12

CH628

Tạ Đình Đạo

Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh/ Tạ Đình Đạo; Trần Mạnh Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-89tr.

13

CH629

Trần Quang Đạo

Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước cấp phường trên địa bàn quận Tây Hồ/ Trần Quang Đạo; Lê Thị Anh Vân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-107tr.

14

CH630

Lương Thị Trà

Quản lý nhà nước đối với tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa/ Lương Thị Trà; Trần Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

15

CH631

Lò Thúy Hà

Quản lý của chính quyền huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La trong xóa đói giảm nghèo/ Lò Thúy Hà; Nguyễn Văn Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

16

CH632

Nguyễn Thăng Long

Tiếp tục nâng cao quản lý nhà nước đối với Khu công nghệ thông tin của quận Cầu Giấy/ Nguyễn Thăng Long; Vũ Nhữ Thăng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

17

CH633

Đào Thị Hồng

Tổ chức thực thi chính sách về đất đai ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ/ Đào Thị Hồng; Hoàng Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-87tr.

18

CH634

Nguyễn Thị Nga

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp huyện của tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Thị Nga; Phạm Văn Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

19

CH635

Lưu Thị Thiết

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên theo hướng bền vững/ Lưu Thị Thiết; Trương Thị Mỹ Nhân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-86tr.

20

CH636

Đặng Ngọc Tiến

Chính sách của Nhà nước đối với Doanh nghiệp sau Cổ phần hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội/ Đặng Ngọc Tiến; Nguyễn Thế Hòa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

21

CH637

Đỗ Mạnh Cường

Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa/ Đỗ Mạnh Cường; Lê Quốc Lý (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

22

CH638

Ngô Ngọc Phương

Quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ Ngô Ngọc Phương; Trịnh Thị Ái Hoa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

23

CH639

Ong Xuân Hoàng

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung từ ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang/ Ong Xuân Hoàng; Nguyễn Ngọc Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

24

CH640

Hà Đức Dục

Quản lý nhà nước đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của Thành phố Bắc Kạn/ Hà Đức Dục; Trương Thị Mỹ Nhân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

25

CH641

Nguyễn Anh Tuấn

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cấp tỉnh của Bắc Kạn/ Nguyễn Anh Tuấn; Hoàng Ngọc Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

26

CH642

Nguyễn Thị Kim Huệ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế của Thành phố  Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/ Nguyễn Thị Kim Huệ; Kiều Thế Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

27

CH643

Nông Xuân Bính

Quản lý đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030/ Nông Xuân Bính; Nguyễn Đình Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

28

CH644

Phạm Ngọc Tuân

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản của Thành phố Hà Nội/ Phạm Ngọc Tuân; Hoàng Văn Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

29

CH645

Lê Trọng Đại

Phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I/ Lê Trọng Đại; Bùi Tôn Hiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

30

CH646

Bùi Văn Bình

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp tại công ty cổ phần xây dựng địa ốc 501.9/ Bùi Văn Bình; Đào Viết Hiền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

31

CH647

Lò Thị Hoán

Hoàn thiện Quản lý thu BHXH bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn/ Lò Thị Hoán; Vũ Xuân Bình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

32

CH648

Vũ Đức Tuyên

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế tại các huyện ngoại thành Hà Nội/ Vũ Đức Tuyên; Nguyễn Thị Lan Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-103tr.

33

CH649

Nguyễn Hoàng Phúc

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Tiến Hưng/ Nguyễn Hoàng Phúc; Nguyễn Thành Hiếu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

34

CH650

Bùi Xuân Thành

Quản lý thuế Thu nhập đối với Công ty cổ phần tại Cục thuế tỉnh Bắc Kạn/ Bùi Xuân Thành; Phan Kim Chiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

35

CH651

Bùi Thu Trang

Giải pháp phát triển làng nghề ở huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội/ Bùi Thu Trang; Bùi Hữu Đức (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-85tr.

36

CH652

Hoàng Hà Bắc

Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn hiện nay/ Hoàng Hà Bắc; Nguyễn Vĩnh Thanh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

37

CH653

Đỗ Văn Lưu

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai/ Đỗ Văn Lưu; Võ Văn Đức (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-87tr.

38

CH654

Vũ Tuấn Anh

Nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội/ Vũ Tuấn Anh; Mai Ngọc Anh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

39

CH655

Lê Tiến Hùng

Quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học phổ thông của tỉnh Thanh Hoá (qua khảo sát của các trường THPT huyện Hoằng Hoá)/ Lê Tiến Hùng; Hoàng Văn Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

40

CH656

Hà Thị Nhuần

Quản lý tiến độ các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Ban Quản lý dự án giao thông Bắc Kạn/ Hà Thị Nhuần; Trần Hoàng Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

41

CH657

Nguyễn Nam Tuấn Anh

Chính sách thu hút đầu tư nhằm phát triển Du lịch sinh thái Rừng Quốc gia Xuân Sơn của Tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Nam Tuấn Anh; Đỗ Thị Hải Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

42

CH658

Vũ Quang Tùng

Chất lượng nguồn nhân lực tham gia thực hiện hoạt động marketing hỗn hợp trong tiêu thụ sản phẩm giấy in, viết của Tổng công ty Giấy Việt Nam/ Vũ Quang Tùng; Mai Ngọc Anh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

43

CH659

Dương Tiến Dũng

Phát triển đội ngũ giáo viên Trường cao đẳng Công Nghệ Bắc Hà/ Dương Tiến Dũng; Đàm Quang Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

44

CH660

Kiều Thị Ái Linh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Khối cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường/ Kiều Thị Ái Linh; Vũ Nhữ Thăng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

45

CH661

Phạm Ngọc Đông

Chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà Nước hậu cổ phần hóa ở tỉnh Yên Bái/ Phạm Ngọc Đông; Phạm Công Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

46

CH662

Trần Cao Hoài

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn giai đoạn hiện nay/ Trần Cao Hoài; Trần Đức Vui (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

47

CH663

Lê Thị Hải Hà

Đảng bộ Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 2008 đến năm 2015/ Lê Thị Hải Hà; Ngô Thị Khánh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

48

CH664

Dương Thị Huyền My

Hoàn thiện quản lý nhà nước về thẩm định tín dụng đối với ngân hàng thương mại (qua khảo sát tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng)/ Dương Thị Huyền My; Vũ Hùng Phương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

49

CH665

Nguyễn Huyền Hương

Quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững/ Nguyễn Huyền Hương; Võ Văn Đức (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

50

CH666

Nguyễn Hải Liên

Quản lý nhân lực tại Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam/ Nguyễn Hải Liên; Trần Minh Tuấn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

51

CH667

Nông Bình Cương

Nâng cao hiệu quả uỷ thác tín dụng giữa Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn/ Nông Bình Cương; Nguyễn Thành Độ (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

52

CH668

Phạm Thị Thu Hiền

Nâng cao chất lượng dịch vụ của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn/ Phạm Thị Thu Hiền; Phan Tố Uyên (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

53

CH669

Nguyễn Thị Thái

Quản lý tài chính của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam/ Nguyễn Thị Thái; Nguyễn Thị Ngọc Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

54

CH670

Đỗ Đức Công

Quản lý chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh tại Thái Nguyên/ Đỗ Đức Công; Đinh Thị Nga
(NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-105tr.

55

CH671

Lê Ngọc Linh

Quản lý tài chính đối với các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa/ Lê Ngọc Linh; Nguyễn Thị Hường (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

56

CH672

Nguyễn Anh Chuyên

Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Anh Chuyên; Trần Thị Minh Châu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

57

CH673

Đỗ Thị Kim Phượng

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn/ Đỗ Thị Kim Phượng; Đặng Thị Phương Hoa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

58

CH674

Dương Văn Lượng

Giải pháp phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên/ Dương Văn Lượng; Lưu Thái Bình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

59

CH675

Lê Văn Trườn

Quản lý huy động vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ Lê Văn Trường; Bùi Thị Hồng Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

60

CH676

Trần Đình Trung

Quản lý nhà nước về đầu tư xóa đói giảm nghèo tại huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn/ Trần Đình Trung; Từ Quang Phương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

61

CH677

Khuất Hữu Dực

Quản lý nhà nước của Thị xã Sơn Tây đối với hệ thống chợ trên địa bàn/ Khuất Hữu Dực; Ngô Phúc Hạnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

62

CH678

Nguyễn Thị Thanh

Quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn/ Nguyễn Thị Thanh; Đặng Quang Điều (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-104tr.

63

CH679

Trịnh Hữu Dũng

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá/ Trịnh Hữu Dũng; Nguyễn Thị Hường (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-106tr.

64

CH680

Nguyễn Tài Thành

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN qua KBNN thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội/ Nguyễn Tài Thành; Nguyễn Thị Lệ Thúy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-104tr.

65

CH681

Triệu Mạnh Tường

Quản lý nhà nước đối với chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Triệu Mạnh Tường; Nguyễn Vĩnh Thanh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

66

CH682

Nguyễn Mạnh Trường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của Ban quản lý dự án giao thông Bắc Kạn/ Nguyễn Mạnh Trường; Đỗ Thị Hải Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

67

CH683

Hoàng Văn Thế

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn/ Hoàng Văn Thế; Nguyễn Đức Nhuận (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

68

CH684

Trần Quang Tuấn

Quản lý thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Thọ/ Trần Quang Tuấn; Nguyễn Cảnh Hoan (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

69

CH685

Đồng Xuân Đảm

Giải quyết việc làm cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội/ Trịnh Thị Phương Thảo; Đồng Xuân Đảm (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-86tr.

70

CH686

Đinh Thúy Hà

Quản lý chi bảo hiểm xã hội bắt buộc ở quận Hai Bà Trưng/ Đinh Thúy Hà; Trịnh Thị Ái Hoa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

71

CH687

Trần Thị Phương Mai

Giải quyết tình trạng quá tải tại Bệnh viên Bạch Mai, thành phố Hà Nội/ Trần Thị Phương Mai; Nguyễn Phúc Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-86tr.

72

CH688

Hà Văn Vịnh

Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An/ Hà Văn Vịnh; Nguyễn Phúc Hả (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-85tr.

73

CH689

Phạm Hồng Thanh

Quản lý thu bảo hiểm xã hội của huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội/ Phạm Hồng Thanh; Nguyễn Quang Hồng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-85tr.

74

CH690

Thân Văn Hải

Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng từ năm 2005 đến năm 2015/ Thân Văn Hải; Nguyễn Thị Thanh Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

75

CH691

Vũ Văn Chương

 Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp từ năm 1975 đến năm 1986/ Vũ Văn Chương; Đoàn Ngọc Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

76

CH692

Bùi Thị Thu Hiền

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2005 đến năm 2015/  Bùi Thị Thu Hiền; Bùi Thị Thu Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

77

CH693

Mai Việt Bách

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác phân định biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc từ năm 1990 đến năm 2001/ Mai Việt Bách; Hoàng Khắc Nam (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

78

CH694

Hoàng Thị Phương

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2007 đến năm 2015/ Hoàng Thị Phương; Đỗ Đình Hãng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

79

CH695

Trần Văn Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai năm 1956 ở miền Bắc/ Trần Văn Nam; Nguyễn Thị Thanh Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

80

CH696

Đỗ Thị Tuyết

Đảng bộ Bộ giao thông vận tải lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát từ năm  2005 đến năm  2015/ Đỗ Thị Tuyết; Bùi Thị Thu Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

81

CH697

Phạm Văn Hải

Đảng bộ huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ năm 2006 đến năm 2015/ Phạm Văn Hải; Bùi Thị Thu Hà  (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

82

CH698

Nguyễn Quang Thục

Đảng bộ huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2000 đến năm 2010/ Nguyễn Quang Thục; Cao Thanh Tân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

83

CH699

Phương Thị Thu Hà

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo công tác cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2007 đến năm 2015/Phương Thị Thu Hà; Doãn Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

84

CH700

Nguyễn Văn Lưu

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2000 đến năm 2010/Nguyễn Văn Lưu; Nguyễn Văn Sự (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

 

Ghi chú: Số luận văn trên đang được đưa vào phục vụ tại Phòng đọc Cán bộ - Toà nhà A6, Trung tâm Thông tin khoa học.