Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ tư, 11:09 | 27/09/2017 GMT+7
Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới các bạn đọc danh mục thông tin luận văn Thạc sỹ số 8/2016 chuyên ngành Quản lý kinh tế, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị

 

DANH MỤC THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ SỐ 8/2016

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ, LỊCH SỬ ĐẢNG, KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

TT

Số đăng ký

Học viên

Tên đề tài

1.

CH701

Bùi Xuân Hải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng/ Bùi Xuân Hải; Kim Văn Chính (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

2.

CH702

Đặng Thị Thu

Quản lý tài sản công trong các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay/ Đặng Thị Thu; Bùi Hữu Đức (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

3.

CH703

Kiều Ngọc Khanh

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình - Hà Nội/ Kiều Ngọc Khanh; Pham Kim Chiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

4.

CH704

Trịnh Huy Thành

Quản lý nhà nước đối với các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá/
Trịnh Huy Thành; Nguyễn Quốc Thái (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

5.

CH705

Nguyễn Hoàng Đức

Quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của thành phố Việt Trì/ Nguyễn Hoàng Đức; Nguyễn Đắc Hưng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

6.

CH706

Bùi Xuân Hưng

Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh/ Bùi Xuân Hưng; Nguyễn Văn Hoàng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

7.

CH707

Lương Văn Thống

Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý nhà nước về kinh tế của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn hiện nay/ Lương Văn Thống; Nguyễn Thị Lan Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

8.

CH708

Trịnh Tiến Dũng

Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh của tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay/ Trịnh Tiến Dũng; Nguyễn Hữu Thắng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

9.

CH709

Vũ Thị Như Mai

Tự chủ tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay/ Vũ Thị Như Mai; Vũ Xuân Bình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

10.    

CH710

Đinh Hồng Kiên

Phát triển đội ngũ công chức tuyên giáo tỉnh Bắc Kạn/ Đinh Hồng Kiên; Phạm Công Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

11.     

CH711

Lâm Văn Điển

Phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo - quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn/ Lâm Văn Điển; Lê Thanh Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

12.      

CH712

Nguyễn Thị Ngọc Xuyến

Phát triển dịch vụ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Kạn/ Nguyễn Thị Ngọc Xuyến ; Trần Quang Phú (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

13.    

CH713

Nguyễn Hồng Đại

Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Hồng Đại; Ngô Thắng Lợi (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-86tr.

14.     

CH714

Tạ Hoàng Anh

Giải pháp thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội/ Tạ Hoàng Anh; Hoàng Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

15.

CH715

Nguyễn Thị Quỳnh

Kiểm soát chất lượng đối với hoạt động kiểm toán độc lập tại Công ty TNHH kiểm toán Châu Á/ Nguyễn Thị Quỳnh; Trần Văn Bão (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

16.    

CH716

Hoàng Kim Duy

Thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn hiện nay/ Hoàng Kim Duy; Trần Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

17.   

CH717

Nguyễn Quang Hiệp

Chính sách hỗ trợ tài chính cho đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Hiệp; Ngô Thắng Lợi (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

18.    

CH718

Nguyễn Ngọc Ba

Hoàn thiện cơ chế phản biện xã hội và giám sát thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Ba; Hà Văn Sự (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

19.    

CH719

Nguyễn Văn Phương

Tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn/ Nguyễn Văn Phương; Đinh Thúy Nga (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

20.    

CH720

Nguyễn Như Dũng

Quản lý của chính quyền huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa về phát triển du lịch theo hướng bền vững/ Nguyễn Như Dũng; Nguyễn Văn Mạnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

21.    

CH721

Hà Việt Hùng

Huy động và sử dụng vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn ở tỉnh Phú Thọ/ Hà Việt Hùng; Đoàn Hữu Xuân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

22.   

CH722

Trần Quyết Thắng

Một số giải pháp khai thác tiềm năng du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam/ Trần Quyết Thắng; Ngô Thắng Lợi (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-107tr.

23.   

CH723

Hà Thị Hiền

Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ bưu chính chuyển phát của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn/ Hà Thị Hiền; Lê Quang Cảnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

24.     

CH724

Nông Thị Thùy Trang

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn/ Nông Thị Thùy Trang; Mai Ngọc Anh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

25.

CH725

Trần Hồng Chính

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng giai đoạn hiện nay/ Trần Hồng Chính; Kiều Thế Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

26.    

CH726

Bùi Đức Giang

Quyết toán vốn Xây dựng cơ bản bằng nguồn Ngân sách Nhà nước ở tỉnh Phú Thọ/ Bùi Đức Giang; Hồ Đình Bảo (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-89tr.

27.    

CH727

Vũ Thành Tô

Chính sách tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức cấp phường của thành phố Hải Phòng/ Vũ Thành Tô; Phan Kim Chiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

28.   

CH728

Lý Thanh Mai

Quản lý thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn/ Lý Thanh Mai; Trần Văn Hòe (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-87tr.

29. 

CH729

Triệu Thị Thu Hiền

Quản lý của chính quyền địa phương đối với thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ/ Triệu Thị Thu Hiền; Hà Văn Sự (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

30.     

CH730

Vũ Việt Thắng

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn/ Vũ Việt Thắng; Nguyễn Thành Hiếu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-85tr.

31.     

CH731

Vũ Thùy Linh

Quản lý tài chính ở Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam/ Vũ Thùy Linh; Phan Tố Uyên (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

32.    

CH732

Nguyễn Thị Kim Nhung

Đảng bộ Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ 2005 đến năm 2015/ Nguyễn Thị Kim Nhung; Phạm Thị Kim Ngân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

33.  

CH733

Trần Thị Lê Việt

Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, phường từ năm 2001 đến năm 2010/ Trần Thị Lê Việt; Nguyễn Trọng Phúc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

34.   

CH734

Lê Thị Điệp

Công tác Thanh niên xung phong của Đảng trên tuyến đường Trường Sơn từ năm 1959 đến năm 1975/ Lê Thị Điệp; Nguyễn Duy Hạnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-104tr.

35.   

CH735

Nguyễn Hồng Lĩnh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Tỉnh Thái Bình/ Nguyễn Hồng Lĩnh; Phạm Thị Túy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

36.

CH736

Trần Đức Khiêm

Quản lý chi ngân sách tại các cơ quan Đảng ở Trung ươn/ Trần Đức Khiêm; Đỗ Quang Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

37. 

CH737

Bùi Trung Dũng

Phòng ngừa rủi ro trong dịch vụ Internet Banking tại Việt Nam/ Bùi Trung Dũng; Phạm Thái Quốc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

38.   

CH738

Phạm Hồng Thu

Phát triển nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc/ Phạm Hồng Thu; Vũ Thanh Sơn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

39.   

CH739

Trần Văn Thạo

Tăng cường xử lý nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần có vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên/ Trần Văn Thạo; Trần Văn Ngọc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

40.   

CH740

Phạm Ngọc Tuấn

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi/ Phạm Ngọc Tuấn ; Nguyễn Bình Giang (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

41.   

CH741

Hoàng Thị Phượng

Phát triển bền vững Làng nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định/ Hoàng Thị Phượng; Mai Thể Hởn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

42.   

CH742

Lê Ngọc Anh

Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Lê Ngọc Anh; Vũ Thị Dậu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

43.   

CH743

Hoàng Văn Nam

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng/ Hoàng Văn Nam; Tạ Thị Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

44.   

CH744

Nguyễn Thị Vân Anh

Phát triển công nghiệp ở huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thị Vân Anh; Phạm Văn Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

45.   

CH745

Lê Trung Thành

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang / Lê Trung Thành; Đỗ Quang Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

46.

CH746

Nguyễn Thị Cẩm Phương

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở tỉnh Hòa Bình/ Nguyễn Thị Cẩm Phương ; Tạ Thị Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

47.    

CH747

Nguyễn Quang Vinh

Tái cơ cấu vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Miền Tây/ Nguyễn Quang Vinh; Đỗ Đức Quân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

48.    

CH748

Nguyễn Đức Bình

Kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố Nam Định/ Nguyễn Đức Bình; Nguyễn Minh Quang (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

49.

CH749

Ngô Thị Phương Liên

Nguồn tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam/ Ngô Thị Phương Liên; Tạ Thị Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

50.   

CH750

Nông Anh Tú

Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn/ Nông Anh Tú; Nguyễn Thị Kim Thu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-89tr.

51.   

CH751

Nguyễn Thị Ninh

Việc làm cho người lao động Việt Nam tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Móng Cái/ Nguyễn Thị Ninh; Bùi Tất Thắng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

52.   

CH752

Bùi Quý Nga

Tác động của dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tới phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam/ Bùi Quý Nga; Nguyễn Hữu Đạt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

53.   

CH753

Lê Thị Hồng Hải

Giảm nghèo bền vững tại  huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi/ Lê Thị Hồng Hải; Vũ Văn Phúc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

54.   

CH754

Mạc Chí Công

Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997/ Mạc Chí Công; Lê Bộ Lĩnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

55.    

CH755

Lưu Thị Ngân Hà

Phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Lưu Thị Ngân Hà; Mai Thị Thanh Xuân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

56.   

CH756

Đinh Quang Huy

Vốn ODA cho xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội/ Đinh Quang Huy; Nguyễn Đức Chính (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

57.   

CH757

Nông Thị Nguyệt

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn/ Nông Thị Nguyệt; Hoàng Bích Loan (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

58.   

CH758

Vũ Minh Tuyến

Thị trường nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Vũ Minh Tuyến; Nguyễn Thị Thanh Tâm (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

59.   

CH759

Đinh Mạnh Tường

Huy động vốn cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La/ Đinh Mạnh Tường; Vũ Thanh Sơn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

60.

CH760

Nguyễn Thị Kim Thành

Tín dụng với khách hàng cá nhân tại Bảo Việt Bank - Chi Nhánh Hà Nội/ Nguyễn Thị Kim Thành; Phạm Thái Quốc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-89tr.

61.   

CH761

Lê Đình Biên

Dịch vụ vận tải hành khách đường bộ ở tỉnh Hải Dương/ Lê Đình Biên; Lê Anh Vũ (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

62.

CH762

Nguyễn Thị Hiền

Nhân lực cho phát triển kinh tế tỉnh Hà Tĩnh/ Nguyễn Thị Hiền; Trần Thị Lan Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

63.    

CH763

Nguyễn Thị Hương

Giải quyết việc làm cho lao động nữ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Thị Hương; Vũ Hồng Tiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

64.   

CH764

Nguyễn Thị Phương Loan

Hợp tác Công - tư trong đầu tư phát triển giao thông đường bộ ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Phương Loan; Vũ Đức Thanh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

65.   

CH765

Hoàng Thị Hải Yến

Hộ gia đình trong chuỗi giá trị chè tại tỉnh Thái Nguyên/ Hoàng Thị Hải Yến; Vũ Văn Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

66.   

CH766

Hoàng Thị Vân

Thị trường nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Hoàng Thị Vân; Đoàn Xuân Thủy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

67.    

CH767

Nguyễn Thị Hằng

Đầu tư trực tiếp từ Hàn Quốc vào các KCN ở tỉnh Bắc Ninh/ Nguyễn Thị Hằng; Phạm Thị Túy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

68.   

CH768

Cao Hùng Dũng

Phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang/ Cao Hùng Dũng; Ngô Văn Lương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

69.    

CH769

Đỗ Thị Thu Hồng

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội/ Đỗ Thị Thu Hồng; Đỗ Thị Thu Hằng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

Ghi chú: Số luận văn trên đang được đưa vào phục vụ tại Phòng đọc Cán bộ - Toà nhà A6, Trung tâm Thông tin khoa học. 

TT Thông tin khoa học