Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ tư, 11:09 | 27/09/2017 GMT+7
Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới các bạn đọc danh mục thông tin luận văn Thạc sỹ số 1/2017 chuyên ngành Quản lý kinh tế, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị

 

DANH MỤC THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ SỐ 1/2017

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ, LỊCH SỬ ĐẢNG, KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 

TT

SỐ ĐĂNG KÝ

NGƯỜI THỰC HIỆN

TÊN ĐỀ TÀI

1.        

CH770

Phạm Ngọc Sơn

Nợ công ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế/ Phạm Ngọc Sơn; Ngô Tuấn Nghĩa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

2.        

CH771

Hoàng Hải Yến

Dịch vụ logistics ở cảng biển Hải Phòng trong hội nhập quốc tế/ Hoàng Hải Yến; Nguyễn Thị Thanh Tâm (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

3.        

CH772

Phạm Thị Liên

Đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam/ Phạm Thị Liên; Tô Đức Hạnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

4.        

CH773

Nguyễn Hữu Viên

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành tại Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa/ Nguyễn Hữu Viên; Lê Quốc Lý (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

5.        

CH774

Dương Thị Tuyết

Quản lý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Định Hóa - Thái Nguyên/ Dương Thị Tuyết; Nguyễn Quang Hồng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

6.        

CH775

Nguyễn Hoàng Tuấn

Quản lý ngân sách Nhà nước của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang/ Nguyễn Hoàng Tuấn; Lê Quốc Hội (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

7.        

CH776

Nguyễn Anh Tuấn

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Đay và May Hưng Yên/ Nguyễn Anh Tuấn; Trần Đức Vui (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

8.        

CH777

Dương Anh Quân

Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của Ban quản lý dự án giao thông III, Sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá/ Dương Anh Quân; Trần Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

9.        

CH778

Nguyễn Duy Cường

Quản lý của chính quyền thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang đối với giảm nghèo bền vững trên địa bàn/ Nguyễn Duy Cường; Kiều Thế Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

10.    

CH779

Nguyễn Xuân Trung

Quản lý xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam/ Nguyễn Xuân Trung/ Lưu Thái Bình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

11.    

CH780

Hà Thị Nga Hoàng

Quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế thành phố Hà Nội/ Hà Thị Nga Hoàng; Trần Mạnh Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

12.    

CH781

Bùi Thị Yến

Quản lý của Thành phố đối với các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Bùi Thị Yến; Lê Quốc Lý (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

13.    

CH782

Chu Đức Ngọc

Quản lý của Sở Giao thông vận tải Hà Nội đối với  hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thủ đô Hà Nội/ Chu Đức Ngọc; Trần Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

14.    

CH783

Chu Tường Anh

Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên/ Chu Tường Anh; Phạm Huy Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-81tr.

15.    

CH784

Trần Duyên Hải

Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế của huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội/ Trần Duyên Hải; Võ Văn Đức (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

16.    

CH785

Hoàng Thị Kim Oanh

Xây dựng đội ngũ  quản lý nhà nước về kinh tế ở  quận Long Biên, thành phố Hà Nội/ Hoàng Thị Kim Oanh; Đinh Thị Nga (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

17.    

CH786

Nguyễn Tố Loan

Quản lý tài chính tại Học viện An ninh nhân dân/ Nguyễn Tố Loan; Cấn Anh Tuấn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

18.    

CH787

Nguyễn Thị Lan Hương

Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Dược Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập/ Nguyễn Thị Hà; Nguyễn Thị Lan Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

19.    

CH788

Nguyễn Hà Ngân

Phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Hà Ngân; Kiều Thế Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

20.    

CH789

Đỗ Việt Hưng

Quản lý nhà nước đối với nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Hà Nam/ Đỗ Việt Hưng; Đặng Đình Đào (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

21.    

CH790

Ngô Đức Thịnh

Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ/ Ngô Đức Thịnh; Lê Thị Anh Vân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

22.    

CH791

Trần Văn Huệ

Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Chi cục Thuế huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ Trần Văn Huệ; Đỗ Thị Hải Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

23.    

CH792

Đoàn Thị Thu Huyền

Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của tỉnh Bắc Kạn/ Đoàn Thị Thu Huyền; Hoàng Thị Lan Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

24.    

CH793

Nguyễn Văn Dũng

Quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Văn Dũng; Đường Vinh Sường (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

25.    

CH794

Nguyễn Thị Thu

Thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo tại Bắc Kạn/ Nguyễn Thị Thu; Trần Mạnh Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

26.    

CH795

Hoàng Huệ Anh

Quản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn/ Hoàng Huệ Anh; Bùi Huy Nhượng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

27.    

CH796

Nguyễn Anh Dũng

Hoạt động Marketing trong huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn/ Nguyễn Anh Dũng; Nguyễn Cúc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

28.    

CH797

Trần Quang Triển

Chính sách của chính quyền tỉnh Thái Bình trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài/ Trần Quang Triển; Nguyễn Quang Hồng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

29.    

CH798

Trần Khanh Tuấn

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam/ Trần Khanh Tuấn; Nguyễn Quang Hồng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

30.    

CH799

Trương Quốc Bảo

Quản lý của Sở Giao thông vận tải về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam/ Trương Quốc Bảo; Nguyễn Hồng Quang (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

31.    

CH800

Nguyễn Việt Long

Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng/ Nguyễn Việt Long; Trương Thị Mỹ Nhân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

32.    

CH801

Nông Văn Bảo

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng/ Nông Văn Bảo; Bùi Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

33.    

CH802

Vũ Đức Yêm

Quản lý di tích lịch sử văn hoá phục vụ du lịch tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh/ Vũ Đức Yêm; Bùi Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-87tr.

34.    

CH803

Lê Thị Thanh Loan

Quản lý ngân sách nhà nước của quận Hải An, thành phố Hải Phòng/ Lê Thị Thanh Loan; Nguyễn Hữu Thắng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

35.    

CH804

Vũ Quốc Tuấn

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần giải pháp công nghệ Wsoft / Vũ Quốc Tuấn; Nguyễn Thị Lệ Thúy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-79tr.

36.    

CH805

Phạm Thị Bích Ngọc

Quản lý chi ngân sách nhà nước thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam/ Phạm Thị Bích Ngọc; Phạm Huy Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

37.    

CH806

Đặng Văn Mịch

Quản lý của chính quyền huyện đối với phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định/ Đặng Văn Mịch; Hà Văn Sự (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

38.    

CH807

Bùi Quốc Viễn

Quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai/ Bùi Quốc Viễn ; Bùi Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-83tr.

39.    

CH808

Hà Sỹ Hòa

Hoạch định chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông của VNPT Bắc Kạn/ Hà Sỹ Hòa; Nguyễn Hữu Xuyên (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

40.    

CH809

Nguyễn Thị Nguyệt

Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Thị Nguyệt; Đặng Đình Đào (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

41.    

CH810

Trần Thị Hồng Ngọc

Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương mại (Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng Cổ phần Bảo Việt Hà Nội)/ Trần Thị Hồng Ngọc; Doãn Thị Mai Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

42.    

CH811

Trần Mạnh Cường

Quản lý vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách tỉnh Nghệ An/ Trần Mạnh Cường; Ngô Hoài Anh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

43.    

CH812

Vũ Xuân Thủy

Quản lý Nhà nước về vốn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai/ Vũ Xuân Thủy; Đặng Đình Đào (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

44.    

CH813

Nguyễn Thị Thùy Dương

Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại (Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Quân đội)/ Nguyễn Thị Thùy Dương; Phan Tố Uyên (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

45.    

CH814

Nguyễn Bá Trọng

Quản lý nhà nước đối với chi NSNN trên địa bàn thành phố Bắc Giang/ Nguyễn Bá Trọng; Lê Quốc Hội (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

46.    

CH815

Trần Thế Kính

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành kiểm sát tỉnh Hà Nam/ Trần Thế Kính; Nguyễn Hữu Thắng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

47.    

CH816

Vũ Bá Hiền

Chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình/ Vũ Bá Hiền; Nguyễn Tiến Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

48.    

CH817

Lê Tuấn Minh

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn/ Lê Tuấn Minh; Hồ Đình Bảo (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

49.    

CH818

Phạm Thị Ngân

Thực hiện quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội/ Phạm Thị Ngân; Nguyễn Quang Hồng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

50.    

CH819

Ngô Xuân Thắng

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc/ Ngô Xuân Thắng; Bùi Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

51.    

CH820

Nguyễn Hoàng Thái

Hỗ trợ phát triển sản phẩm gạo Long Trì của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Hoàng Thái/ Nguyễn Thành Độ (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

52.    

CH821

Lê Tiến Bình

Quản lý nhà nước trong đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá/ Lê Tiến Bình; Hồ Thị Hải Yến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

53.    

CH822

Dương Văn Huấn

Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Bắc Kạn/ Dương Văn Huấn; Hoàng Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

54.    

CH823

Hồ Thị Tuyết Thanh

Quản lý nhà nước về lao động trong các ngân hàng thương mại (Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng)/ Hồ Thị Tuyết Thanh; Bùi Tôn Hiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

55.    

CH824

Phan Thị Minh Nguyệt

Quản lý vốn ngân sách nhà nước tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ/ Phan Thị Minh Nguyệt; Hoàng Văn Hoan (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

56.    

CH825

Nông Thu Trang

Quản trị nguồn nhân lực tại Viễn thông Bắc Kạn/ Nông Thu Trang; Trần Quang Tiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-85tr.

57.    

CH826

Trần Hà Bắc

Tái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định/ Trần Hà Bắc; Trần  Minh Yến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-103tr.

58.    

CH827

Nguyễn Minh Hoàng

Quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư ở thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên/ Nguyễn Minh Hoàng; Đào Viết Hiền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

59.    

CH828

Hoàng Thị Thu Liễu

Thanh tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn/ Hoàng Thị Thu Liễu; Nguyễn Xuân Thành (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

60.    

CH829

Vũ  Thị Như Ngọc

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp phường ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội/ Vũ  Thị Như Ngọc; Bùi Tôn Hiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

61.    

CH830

Vương Hồng Lương

Xây dựng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã ở huyện quảng xương, tỉnh Thanh Hóa/ Vương Hồng Lương; Nguyễn Hùng Cường (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

62.    

CH831

Phan Thị Xuân Thu

Quản lý nhà nước đối với Công ty chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/ Phan Thị Xuân Thu; Nguyễn Cúc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-103tr.

63.    

CH832

Lưu Thị Anh

Quản lý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình/ Lưu Thị Anh; Bùi Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

64.    

CH833

Đào Nam Dương

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc/ Đào Nam Dương; Bùi Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

65.    

CH834

Chu Mạnh Hùng

Quản lý nhà nước về đất đai của Chính quyền Thành phố Bắc Kạn/ Chu Mạnh Hùng; Hoàng Văn Hoan (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-86tr.

66.    

CH835

Nguyễn Thị Mai

Quản lý của Sở Khoa học và công nghệ đối với hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thị Mai; Hoàng Văn Hoan (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

67.    

CH836

Nguyễn Ngọc Thạch

Tăng cường quản lý nhà nước về đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Sóc Sơn/ Nguyễn Ngọc Thạch; Nguyễn Đình Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

68.    

CH837

Đỗ Hồng Trường

Quản lý nhà nước của tỉnh Ninh Bình về môi trường tại khu công nghiệp Gián Khẩu/ Đỗ Hồng Trường; Nguyễn Đăng Thảo (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-82tr.

69.    

CH838

Cao Tất Đạt

Quản lý nhà nước trong khai thác cá ngừ tại tỉnh Bình Định/ Cao Tất Đạt; Nguyễn Cúc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-88tr.

70.    

CH839

Vũ Ngọc Khoa

Quản lý nhà nước về du lịch tại thành phố Hạ Long theo hướng bền vững/ Vũ Ngọc Khoa; Đồng Xuân Đảm (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

71.    

CH840

Nguyễn Hồng Long

Phát triển đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên/ Nguyễn Hồng Long; Nguyễn Tiến Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

72.    

CH841

Đặng Thị Vân

Thực hiện quản lý tài chính theo hướng tự chủ của Bộ công an với các đơn vị sự nghiệp (nghiên cứu thực tiễn tại Bệnh viện Y học cổ truyền – Bộ Công an)/ Đặng Thị Vân; Đào Xuân Thủy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

73.    

CH842

Phạm Hoàng Hải

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hội nhập quốc tế/ Phạm Hoàng Hải; Đỗ Đức Quân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

74.    

CH843

Lê Quốc Tam

Quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghiên cứu thực tiễn tại ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Thanh Hóa)/ Lê Quốc Tam; Lê Quốc Lý (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

75.    

CH844

Hoàng Anh Tuấn

Chính sách của tỉnh Nam Định đối với thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh/ Hoàng Anh Tuấn; Phạm Huy Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

76.    

CH845

Nguyễn Tuấn Anh

Quản lý nhà nước đối với rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại (Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên/ Nguyễn Tuấn Anh; Lê Trung Thành (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-89tr.

77.    

CH846

Phan Văn Lùng

Phát triển đội ngũ công chức thống kê tại Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn/ Phan Văn Lùng
Bùi Thị Hồng Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

78.    

CH847

Nguyễn Quốc Thịnh

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của huyện An Lão, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Quốc Thịnh; Trần Thị Minh Châu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

79.    

CH848

Lê Anh Tuấn

Chính sách thu hút đầu tư của khu vực tư cho phát triển hạ tầng cảng biển Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng/ Lê Anh Tuấn; Nguyễn Thanh Hải
(NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

80.    

CH849

Nguyễn Thị Mai Lan

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý kinh tế cấp quận của quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thị Mai Lan; Hoàng Ngọc Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

 

 

Ghi chú: Số luận văn trên đang được đưa vào phục vụ tại Phòng đọc Cán bộ - Toà nhà A6, Trung tâm Thông tin khoa học. 

Trung tâm Thông tin khoa học