Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ ba, 07:58 | 04/12/2018 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục thông tin luận văn thạc sỹ số 2/2017 chuyên ngành Triết học, Quản lý kinh tế, Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, Kinh tế chính trị

DANH MỤC THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ SỐ 2/2017

CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC, QUẢN LÝ KINH TẾ,

LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM,  KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

 

 

TT

SỐ ĐĂNG KÝ CÁ BIỆT

NGƯỜI THỰC HIỆN

TÊN ĐỀ TÀI

1.        

CH850

Nguyễn Hồng Sơn

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết Lương - Giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hiện nay/ Nguyễn Hồng Sơn; Vũ Văn Hậu (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

2.        

CH851

Lê Văn Thanh

Khắc phục bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa ở cán bộ chủ chốt cấp cơ sở huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam trong giai đoạn hiện nay/ Lê Văn Thanh; Lê Bỉnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

3.        

CH852

Nguyễn Ngọc Ngân

Xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng hiện nay/ Nguyễn Ngọc Ngân; Lê Thị Thủy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

4.        

CH853

Lê Thị Nhung

Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện nay/ Lê Thị Nhung; Cung Thị Ngọc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

5.        

CH854

Trương Tú Uyên

Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động của báo cáo viên cơ sở tại quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội hiện nay/ Trương Tú Uyên; Lê Thị Thủy (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

6.        

CH855

Phạm Hồng Phúc

Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên thành phố Hải Dương hiện nay/ Phạm Hồng Phúc; Nguyễn Nam Thắng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

7.        

CH856

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên cao đẳng nghề ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình hiện nay/ Nguyễn Thị Ngọc Lan; Vũ Trọng Dung (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

8.        

CH857

Lò Anh Đông

Đảng bộ huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2015/ Lò Anh Đông; Nguyễn Thắng Lợi (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-104tr.

9.        

CH858

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)/ Nguyễn Thị Hồng Thắm; Phùng Thị Hiển (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

10.    

CH859

Phạm thị Hồng Vân

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời kỳ 1945-1954/ Phạm thị Hồng Vân; Nguyễn Xuân Tú (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

11.    

CH860

Nông Thị Thủy

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lãnh đạo công tác phụ nữ từ năm 2000 đến năm 2010/ Nông Thị Thủy; Lê Thị Tình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

12.    

CH861

Nguyễn Thị Nga

Đảng bộ thị xã Từ Sơn lãnh đạo công tác dân vận từ năm 2000 đến năm 2010/ Nguyễn Thị Nga; Lê  Thị Minh Hạnh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

13.    

CH862

Trần Thị Vân

Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên từ năm 2005 đến năm 2015/ Trần Thị Vân; Nguyễn Thị Thanh Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

14.    

CH863

Hoàng Anh Tuấn

Đảng bộ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2015/ Hoàng Anh Tuấn; Nguyễn Ngọc Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

15.    

CH864

Nguyễn Anh Tuấn

Đảng bộ thành phố Hải Dương lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng từ năm 2005 đến năm 2015/ Nguyễn Anh Tuấn; Doãn Hùng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

16.    

CH865

Phạm Thị Thu Hà

Tác động của du lịch tới phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Vĩnh Phúc/ Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Hữu Đạt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

17.    

CH866

Mai Văn Quang

Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ Mai Văn Quang; Vũ Thị Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-79tr.

18.    

CH867

Phạm Văn Mai

Huy động vốn cho phát triển giao thông đường bộ ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa/ Phạm Văn Mai; Vũ Thanh Sơn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

19.    

CH868

Hoàng Mạnh Cường

Nguồn tài chính cho phát triển hạ tầng giao thông ở tỉnh Hòa Bình; Hoàng Mạnh Cường/ Nguyễn Đức Chính (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

20.    

CH869

Lại Thị Tuyền

Phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội/ Lại Thị Tuyền; Vũ Đức Thanh (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-83tr.

21.    

CH870

Trịnh Quỳnh Ngọc

Đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của tỉnh Nam Định/ Trịnh Quỳnh Ngọc; Nguyễn Thị Thanh Tâm (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-9102tr.

22.    

CH871

Lê Doãn Lương

Vai trò của Nhà nước đối với phát triển du lịch ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ Lê Doãn Lương; Phan Tiến Ngọc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

23.    

CH872

Lê Trung Sơn

Du lịch Phát triển bền vững ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá/ Lê Trung Sơn; Đỗ Đức Quân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

24.    

CH873

Chu Tuấn Anh

Nhân lực cho phát triển kinh tế của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội/ Chu Tuấn Anh; Phạm Thị Hồng Điệp (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

25.    

CH874

Phạm Quốc Vương

Phát triển bền vững các Khu công nghiệp ở Nam Định/ Phạm Quốc Vương; Vũ Hồng Tiến (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

26.    

CH875

Mai Văn Thanh

Thị trường tiêu thụ nông sản các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa/ Mai Văn Thanh; Vũ Thanh Sơn (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

27.    

CH876

Lê Công Trình

Thu hút vốn đầu tư vào phát triển công nghiệp tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa/ Lê Công Trình; Đỗ  Quang Vinh (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-94tr.

28.    

CH877

Trần Tú Hoài

Thực hiện chính sách phát triển giảng viên của Bộ GD&ĐT tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên/ Trần Tú Hoài; Nguyễn Thị Lệ Thúy(NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-111tr.

29.    

CH878

Đồng Thị Hạnh Nguyên

Quản lý nhà nước đối với dịch vụ ngân hàng  (nghiên cứu thực tiễn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây)/ Đồng Thị Hạnh Nguyên; Nguyễn Văn Sử (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-94tr.

30.    

CH879

Nguyễn Minh Tuấn

Nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Minh Tuấn; Hoàng Ngọc Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

31.    

CH880

Hoàng Thị Ngọc

Quản lý nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm từ thực tiễn nghiên cứu tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội/ Hoàng Thị Ngọc; Nguyễn Đăng Thảo (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-88tr.

32.    

CH881

Dương Trọng Thể

Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên/ Dương Trọng Thể; Nguyễn Xuân Quang (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

33.    

CH882

Đỗ Thành Trung

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đôn/ Đỗ Thành Trung; Nguyễn Quốc Thái (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

34.    

CH883

Vũ Hoàng Trung

Chính sách phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Quảng Ninh/ Vũ Hoàng Trung; Phạm Công Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

35.    

CH884

Nguyễn Lê Việt

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bộ Y tế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (Nghiên cứu thực tiễn tại trường Đại học Y Hà Nội)/ Nguyễn Lê Việt; Vũ Thị Minh Luận (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

36.    

CH885

Phan Đăng Thái

Quản lý của chính quyền tỉnh Thái Nguyên đối với hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên/ Phan Đăng Thái; Đoàn Thị Thu Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

37.    

CH886

Nguyễn Thị Thu Hà

Quản lý của chính quyền huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) đối với các dự án thuộc chương trình 135 do xã làm chủ đầu tư trên địa bàn huyện/ Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Cúc (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

38.    

CH887

Nguyễn Minh Sáu

Quản lý của chính quyền huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An trong phát triển du lịch có trách nhiệm/ Nguyễn Minh Sáu; Đồng Xuân Đảm (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

39.    

CH888

Vũ Văn Ngọc

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của chính quyền huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội/ Vũ Văn Ngọc; Lê Thị Anh Vân (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

40.    

CH889

Nguyễn Quốc Khánh

Thực hiện quản lý nhà nước đối với tài sản công ở các đơn vị sự nghiệp (nghiên cứu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương/ Nguyễn Quốc Khánh; Cấn Anh Tuấn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

41.    

CH890

Ngô Thị Diễm Hằng

Quản lý Nhà nước đối với huy động vốn tại Ngân hàng thương mại (Nghiên cứu thực tiễn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)/ Ngô Thị Diễm Hằng; Trịnh Thị Ái Hoa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

42.    

CH891

Ma Thị Xuyến

Quản lý nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trắc địa Bản đồ thuộc Bộ Quốc phòng/ Ma Thị Xuyến; Nguyễn Thành Độ (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

43.    

CH892

Hà Xuân Nguyên

Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng/ Hà Xuân Nguyên; Phạm Công Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

44.    

CH893

Tạ Thị Kim Thoa

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, tỉnh Yên Bái/ Tạ Thị Kim Thoa; Nguyễn Tiến Long (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-81tr.

45.    

CH894

Lâm Thị Bích Hồng

Quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn/ Lâm Thị Bích Hồng; Trần Mạnh Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

46.    

CH895

Kiểu Quang Khải

Nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tỉnh Hà Giang/ Kiểu Quang Khải; Lê Quốc Hội (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-92tr.

47.    

CH896

Nguyễn Duy Hùng

Quản lý của Cục thuế Thanh Hóa đối với thu thuế giá trị gia tăng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh/ Nguyễn Duy Hùng; Lê Tố Hoa (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

48.    

CH897

Mai Mạnh Toàn

Quản lý thu Thuế giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Cục Thuế Đắk Lắk/ Mai Mạnh Toàn; Đàm Sơn Toại (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-95tr.

49.    

CH898

Phạm Thế Hiển

Thực hiện quản lý tài chính ở Ban Cơ yếu Chính phủ/ Phạm Thế Hiển; Lê Ngọc Tòng (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-97tr.

50.    

CH899

Phạm Thị Huyền

Quản lý của tỉnh Lạng Sơn đối với phát triển khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng/ Phạm Thị Huyền; Lưu Thái Bình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-107tr.

51.    

CH900

Hoàng Ngọc Hải

Chính sách giải quyết việc làm cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An/ Nguyễn Bá Điệp; Hoàng Ngọc Hải (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

52.    

CH901

Ngô Văn Luyện

Chính sách phát triển nhân lực của tỉnh Thái Nguyên (nghiên cứu thực tiến tại thị xã Phổ Yên)/ Ngô Văn Luyện; Nguyễn Văn Sử (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-98tr.

53.    

CH902

Nguyễn Việt Hưng

Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của chính quyền huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La/ Nguyễn Việt Hưng; Hoàng Việt (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-100tr.

54.    

CH903

Lê Ngọc Thắng

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh hóa/ Lê Ngọc Thắng; Phạm Công Đoàn (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-96tr.

55.    

CH904

Nguyễn Quang Lực

Giải pháp giảm nghèo ở huyện Đầm Hà,  tỉnh Quảng Ninh  giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Quang Lực; Lương Xuân Dương (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-102tr.

56.    

CH905

Phạm Văn Cường

Đảng bộ huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2000 đến năm 2010/ Phạm Văn Cường; Lê Thị Tình (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-99tr.

57.    

CH906

Đoàn Thanh Thủy

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội/ Đoàn Thanh Thủy; Lê Anh Vũ (NHD).-H.:HVCTKV I,2016.-80tr.

58.    

CH907

Lê Văn Khoa

Phát triển khu du lịch Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình/ Lê Văn Khoa; Nguyễn Quang Hồng (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

59.    

CH908

Quách Thị Sa

Đào tạo cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Bắc Kạn/ Quách Thị Sa; Nguyễn Vĩnh Giang (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

60.    

CH909

Bùi Thị Huyền Trang

Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh khoáng sản của các doanh nghiệp khoáng sản Việt Nam ( Nghiên cứu thực tiễn tại  Công ty Cổ phần Khoáng Sản 3 – Vimico giai đoạn 2010 - 2015)/ Bùi Thị Huyền Trang; Nguyễn Thành Độ
(NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-88tr.

61.    

CH910

Vũ Viết Tụy

Chính sách phát triển chợ đầu mối nông sản cho Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ/ Vũ Viết Tụy; Mai Văn Bưu (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

62.    

CH911

Nguyễn Thị Huyền

Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại VNPT Bắc Kạn/ Nguyễn Thị Huyền; Vũ Kim Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

63.    

CH912

Nguyễn Tiến Dũng

Quản lý của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đối với chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị trực thuộc (hoặc cơ quan Văn phòng Cục)/ Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Quốc Thái (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-95tr.

64.    

CH913

Phùng Thị Mai

Quản lý nhà nước về phát triển du lịch tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh/ Phùng Thị Mai; Doãn Thị Mai Hương (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

65.    

CH914

Đặng Minh Tuân

Chính sách của tỉnh Quảng Ninh nhằm phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh/ Đặng Minh Tuân; Nguyễn Hùng Cường (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-81tr.

66.    

CH915

Mai Xuân Giới

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên/ Mai Xuân Giới; Ngô Hoài Anh (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-92tr.

67.    

CH916

Đỗ Mạnh Thăng

Kiểm tra Thuế trên địa bàn thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa/ Đỗ Mạnh Thăng; Nguyễn Văn Dũng (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-93tr.

68.    

CH917

Đào Mạnh Trung

Quản lý ngân sách nhà nước của thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ/ Đào Mạnh Trung; Hà Văn Sự (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-99tr.

69.    

CH918

Nguyễn Thế Vinh

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thế Vinh; Nguyễn An Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-98tr.

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

 

Ghi chú: Số luận văn trên đang được đưa vào phục vụ tại Phòng đọc Cán bộ - Toà nhà A6, Trung tâm Thông tin khoa học. 

TT Thông tin khoa học