Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ ba, 07:59 | 04/12/2018 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục thông tin luận văn lớp cử nhân chính trị (chuyên ngành tổ chức) Lào 8, khóa học 2013 - 2017.

 

DANH MỤC THÔNG TIN LUẬN VĂN LỚP CỬ NHÂN CHÍNH TRỊ

(CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC) LÀO 8 (2013 - 2017)

 

TT

Số đăng ký

Học viên

Tên đề tài

1.         

LV3299

Biyouvanh Bounthong

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào hiện nay - Thực trạng và giải pháp/Biyouvanh Bounthong; Lô Quốc Toản (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-87tr.

2.         

LV3300

Phoukhame Mounpaseuth

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện 2017-2020/Phoukhame Mounpaseuth; Vũ Trường Giang (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-70tr.

3.         

LV3301

Khen Sengsouvanh

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở huyện Saysathan, tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/Khen Sengsouvanh; Lê Văn Phụng (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-68tr.

4.         

LV3302

Chanthep Phainthong

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng của Ban kiểm tra Đảng - Nhà nước huyện Thakhek, tỉnh Khammuone, nước CHDCND Lào trong giai đoạn (2017-2020)/Chanthep Phainthong; Nguyễn Thị Thanh Bình (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-61tr.

5.         

LV3303

Phetmany Kongsy

Xây dựng chi bộ vững mạnh, biết  lãnh đạo toàn diện ở đảng bộ Huyện Khop, tỉnh Xaynhabuly, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/Phetmany Kongsy; Lê Thị Thủy (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-68tr.

6.         

LV3304

Phavanh Vilavong

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017 - 2020/Phavanh Vilavong; Vũ Văn Hậu (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-76tr.

7.         

LV3305

Khamphoud Sonesaykeo

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại huyện Long, tỉnh Luông Nam Tha, nước CHDCND Lào giai đoạn 2017-2020/Khamphoud Sonesaykeo; Phạm Hồng Quý (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-67tr.

8.         

LV3306

Soukchai  Sayavong

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở huyện Hatxayfong, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017 - 2020/ Soukchai  Sayavong; Nguyễn Vĩnh Thanh (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-72tr.

9.         

LV3307

Boualay Lasaphon

Xây dựng chi bộ vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện tại Đảng bộ Huyện Xa Na Kham, tỉnh Viêng Chăn, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Boualay Lasaphon; Nguyễn Xuân Phương (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-69tr.

10.     

LV3308

Pheng phane Keomanivanh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phôn Thong, tỉnh Chăm Pa Sắc, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Pheng phane Keomanivanh; Trần Thị Minh Ngọc (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-70tr.

11.     

LV3309

Si Phanh Xiong

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Luông Phạ Bang, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020; Si Phanh Xiong; Hà Thị Mỹ Hạnh (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-84tr.

12.     

LV3310

Khammanivone  Xaiyavong

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Tỉnh Kham Mouane, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Khammanivone  Xaiyavong; Nguyễn Thị Thúy Hà (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-70tr.

13.     

LV3311

Touy Sisouthone

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh Uđômxay, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Touy Sisouthone; Hoàng Văn Hoan (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-79tr.

14.     

LV3312

Kolovo Suankhambay

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại  Đảng bộ huyện Sa Mặc Khi Xay, tỉnh Ắt Ta Pư  trong giai đoạn 2017-2020/Kolovo Suankhambay; Nguyễn Bá Quân (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-70tr.

15.     

LV3313

Chern Dandvongvichit

Xây dựng chi bộ vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện tại Đảng bộ huyện Tha Teng, Tỉnh Se Kong, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Chern Dandvongvichit; Nguyễn Chí Hiếu (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-79tr.

16.     

LV3314

Kham Pha Xionglavang

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ huyện Viêng Thong, tỉnh Bo Li Khăm Xay, Nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Kham Pha Xionglavang; Trương Văn Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-69tr.

17.     

LV3315

Kouddavy Lasaphonh

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ huyện Chan Tha Buly, Thủ đô Viêng Chăn, Nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017 - 2020/ Kouddavy Lasaphonh; Nguyễn Thị Quyến (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-64tr.

18.     

LV3316

Channakhone Khounthixay

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở huyện Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào giai đoạn 2017-2020/ Channakhone Khounthixay; Nguyễn Vũ Hoàng (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-74tr.

19.     

LV3317

Hothang Ladisa

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng của Ban kiểm tra Đảng - Nhà nước Huyện Xa Muổi, Tỉnh Sa La Văn, nước CHDCND Lào giai đoạn 2017-2020/Hothang Ladisa; Tạ Thị Minh Phú (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-69tr.

20.     

LV3318

Chomma Vilayvong

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng của Ban Kiểm tra Đảng - Nhà nước huyện Vi La Bou Ly, tỉnh Sa Van Na Khet, nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Chomma Vilayvong; Vũ thị Như Hoa (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-60tr.

21.     

LV3319

Sathid Anachack

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của Ban Tổ chức tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào giai đoạn 2017 - 2020/ Sathid Anachack; Phạm Thị Ngọc Dung (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-75tr.

22.     

LV3320

Hongthong Kaisone

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viêntại Đảng bộ tỉnh Chămpasắc, nước CHDCND Lào giai đoạn hiện nay/ Hongthong Kaisone; Đậu Tuấn Nam (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-64tr.

23.     

LV3321

Khamtou Keomany

Xây dựng chi bộ vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện ở Đảng bộ tỉnh SALAVANH, nước CHDCND Lào trong giai đoạn2017-2020/ Khamtou Keomany; Nguyễn Việt Phương (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-89tr.

24.     

LV3322

Boun Hom Meedavanh

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Khun, Tỉnh Xieng Khoang, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Boun Hom Meedavanh; Nguyễn Thị Thành Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-52tr.

25.     

LV3323

Minaxay  Keovilay

Xây dựng đội ngũ cán bộ  chủ chốt ở huyện Xon Na Bu Li , Tỉnh Sa Van Na Khet, CHDCND Lào trong giai đoạn 2017 - 2020/ Minaxay  Keovilay; Giang Thị Huyền (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-69tr.

26.     

LV3324

Somkeo Somvichit

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở huyện May, tỉnh Phong Sa Ly nước CHDCND Lào trong giai đoạn 2017 - 2020/ Somkeo Somvichit; Vũ Ngọc Hà (NHD).-H.:HVCTKV I,2017.-75tr.

27.     

LV3325

Souksaphone Khatthasone

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ Tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, trong  giai đoạn 2017-2020/ Souksaphone Khatthasone; Nguễn Thế Thắng (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-72tr.

28.     

LV3326

Phaly  Syhalath

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Huyện Ngoi, Tỉnh Luang Pra Bang NCHDCND Lào trong giai đoạn 2017-2020/ Phaly  Syhalath; Nguyễn Thanh Bình (NHD).-H.:HVCTKV I, 2017.-60tr.

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

          Ghi chú: Số tài liệu trên đang được lưu trữ và đưa vào phục vụ tại phòng đọc Cán bộ (toà nhà A6) - Trung tâm Thông tin khoa học. 

TT Thông tin khoa học