Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ sáu, 17:01 | 02/12/2016 GMT+7
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về vấn đề biến đổi khí hậu, Trung tâm Thông tin khoa học xuất bản cuốn Thông tin chuyên đề số 3(40)/2015 với nhan đề: "Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó"...