Tin tức - Hoạt động

Thứ năm, 13:07 | 24/11/2016 GMT+7 >> Thông báo cắt điện
Thông báo của Học viện Chính trị khu vực I về việc cắt điện

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc cắt điện phục vụ thi công từ Trạm biến áp đến nhà ở học viên

 

Để phục vụ thi công đường điện từ Trạm biến áp đến nhà ở học viên, Học viện Chính trị khu vực I thông báo lịch cắt điện như sau:

Thời gian và phương án cắt điện:

Thứ bảy 26/11/2016 cắt điện các nhà A1, A3, B2 và toàn bộ các nhà làm việc từ 7h00 đến 18h00

Chủ nhật 27/11/2016  Cắt điện các nhà A2, A4, B4 từ 7h00 đến 18h00

Học viện Chính trị khu vực I thông báo tới toàn thể cán bộ và học viên được biết để sắp xếp công việc, học tập và sinh hoạt.